Studenticoach

Door de toenemende studiedruk, het bindend studieadvies en een veranderende arbeidsmarkt worden er hoge eisen gesteld aan jou als student. Studie-inhoudelijke begeleiding en de ontwikkeling van goede studievaardigheden zijn nodig voor een succesvolle studievoorgang. Wij helpen je hierbij!

Wat houdt studenticoach in?

Bij Studenticoach wordt er onderscheid gemaakt tussen een individuele bijles, studiecoaching en pedagogische coaching

Eén-op-één bijles, ook wel repeteren genoemd, is met name bedoeld voor studenten die moeite hebben met een bepaald onderdeel van een vak of een vak in zijn geheel. Ter voorbereiding op de tentamens is de bijles geschikt om tentamenvragen te oefenen en een structuur in het oplossen van vraagstukken te ontwikkelen. Binnen deze begeleiding kan eveneens aandacht besteed worden aan scriptiebegeleiding.

Bij studiecoaching staat centraal dat de student duidelijk inzicht krijgt in wat er in de komende periode moet gebeuren. Eerst wordt gezamenlijk geïnventariseerd in welke vakken er tentamen moet worden gedaan en welke deadlines hiermee gepaard gaan en wanneer colleges, werkgroepen, practica en projecten plaatsvinden. Vervolgens wordt, in samenwerking met een studiecoach, een haalbare planning gemaakt, zodat de student niet voor verrassingen komt te staan en op georganiseerde wijze aan de nieuwe studieperiode kan beginnen. Hierbij wordt met name gewerkt aan een planning die realistisch is voor zowel de student als voor het halen van het vak/ de vakken. Tevens komen voornamelijk andere studievaardigheden aan bod, zoals het maken van een goede samenvatting.

Speciaal voor studenten met gedrags- en aandachtsproblemen heeft Studenticoach een team van psychologen en orthopedagogen die ondersteuning bieden bij het studeren. Hierbij kan gedacht worden aan dyslexie, dyscalculie en stoornissen in het autismespectrum. In de pedagogische coaching komen, net zoals bij studiecoaching, ook plannen en andere studievaardigheden aan bod. Tevens begeleidt de studiecoach in deze begeleidingsvorm studenten met het maken en nakomen van afspraken.

Wat zijn de voordelen?

  • docent is vakinhoudelijk sterk
  • betrokken begeleider
  • nakomen van afspraken en planningen
  • bieden van structuur

Voor wie?

Studenticoach is bedoeld voor studenten van alle mogelijke studies. Er is een breed aanbod binnen deze dienst.

Aanmelden

Meld je aan. Er wordt contact opgenomen met de student. Voor studiecoaching en pedagogische coaching zal er een intakegesprek plaats vinden.