Vraag 1 van 10

Hidden
Wat is een drogreden voor type argument?(Vereist)
Er zijn veel verschillende soorten argumenten die je kunt gebruiken in een betoog of debat. Maar niet alle argumenten zijn altijd even geschikt of correct en die argumenten kunnen een betoog een stuk minder sterk maken. Aan jou de taak om bij een betogende tekst de kwaliteit van de argumentatietypes te doorzien.