Vraag 1 van 10

Hidden
Gegeven is een functie: $$f(x)=2x^2-4x$$(Vereist)

Een nieuwe functie g(x) ontstaat uit de volgende transformatie:
vermenigvuldig de functie f(x) met een factor 2 ten opzichte van de x-as en verplaats dan de functie met 2 naar rechts.

Hoe ziet de nieuwe functie g(x) eruit?