PRIVACYBELEID LYCEO

 1. INLEIDING
  Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Lyceo B.V. en
  Skoleo B.V., handelend onder de naam Lyceo (“Lyceo”), vraagt
  Lyceo de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te
  verstrekken. Lyceo gaat zorgvuldig om met deze gegevens en
  houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG).
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van
  Lyceo. Het doel van dit beleid is zorgen dat je begrijpt welke
  persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze
  gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen
  hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en
  keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens
  die wij van jou verzamelen en verwerken.
 2. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
  Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van
  Lyceo wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal
  gegevens in te vullen of per e-mail aan Lyceo te verzenden zoals
  naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Deze gegevens
  worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om in
  het kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te factureren.
  Tevens wil Lyceo de gebruiker graag regelmatig op de hoogte
  houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of
  ander soort informatie.
 3. ANALYSE VAN GEGEVENS EN COOKIES
  Bij het gebruiken van onze website of app kun je aangeven of je
  akkoord gaat met het plaatsen van cookies.
 4. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of
  mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps
  gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk (minimale cookies),
  bijvoorbeeld om de website of app goed te laten functioneren. Of
  om gedrag van bezoekers op de website of app te analyseren en
  hiermee te verbeteren. Andere cookies zijn niet noodzakelijk
  (optimale cookies) maar kunnen handig zijn omdat je hierdoor
  bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie op een formulier hoeft
  in te vullen of voor het tonen van passende advertenties op basis van
  jouw profiel.
 5. Cookie-instellingen
  Je kiest zelf of je alleen de minimale cookies wil toelaten of ook de
  optimale cookies, dit kun je bij een bezoek aan de website of de app
  aangeven.
  Minimale cookies:
  De minimale cookies zijn nodig om de primaire functies van de
  website of app te kunnen gebruiken. Wij plaatsen deze cookies
  altijd, ook om te analyseren hoe vaak de website of app bezocht
  wordt en het gedrag van bezoekers te analyseren. We gebruiken
  deze informatie om de website te verbeteren en niet om
  persoonlijke profielen te maken. Wij hebben daarom geen
  toestemming nodig om deze cookies te plaatsen of te lezen.
  Optimale cookies:
  Deze cookies gebruiken wij onder andere om met jou te kunnen
  chatten via ons chatprogramma of om op basis van je locatie onze
  dichtstbijzijnde vestigingen te tonen. Hiervoor hebben we wel
  expliciete toestemming nodig omdat we jouw bezoek op
  persoonsniveau analyseren. Deze analyses gebruiken wij ook voor
  persoonlijke boodschappen op websites en apps van Lyceo en
  andere partijen. Je geeft ons hiermee ook toestemming om je
  IP-adres met deze partijen te delen.
 6. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
  Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande
  uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt
  aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke
  uitvoering van de overeenkomst die met Lyceo is gesloten.
  Daarnaast is het mogelijk dat Lyceo gegevens van de gebruiker op
  grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en
  regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De
  persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend
  verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting
  daadwerkelijk bestaat. Lyceo behoudt het recht om de
  persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te
  verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik
  van haardiensten.
 7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
  Gegevens van de gebruiker die door Lyceo worden verzameld en
  gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van
  Lyceo, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
  Lyceo spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te
  beveiligen en passende technische en organisatorische
  maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten
  verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige
  vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde
  kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de
  persoonsgegevens).
 8. INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDEREN EN CONTACT
  De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in
  zijn persoonsgegevens die door Lyceo zijn verwerkt en deze
  gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen
  (verzoeken hieromtrent kunnen worden verstuurd
  naar privacy@lyceo.nl). Tevens kan de gebruiker bezwaar maken
  tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van
  Lyceo, je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen
  omtrent het Privacybeleid van Lyceo, kan contact worden
  opgenomen met Lyceo (privacy@lyceo.nl).
 9. WIJZIGINGEN
  Lyceo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
  in het Privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit
  Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze
  wijzingen op de hoogte is.