Examentraining Nederlands volgen?

Een examentraining Nederlands duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? Door ons eigen stappenplan GOALFA weet je precies hoe je dit aan moet pakken. Tijdens de training zal dit stappenplan uitgebreid aan bod komen.

Voordelen van een examentraining Nederlands

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining Nederlands?

De basiswoordenlijst die we speciaal bij onze vmbo-trainingen gebruiken, bestaat voornamelijk uit zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Deze lijsten helpen je bij een goed begrip te krijgen van teksten. Bij vmbo-trainingen besteden we ook aandacht aan hoe je goed in brief schrijft door middel van een goed sjabloon. We beginnen bij de vmbo-trainingen dag een met signaalwoorden, leesvaardigheid en samenvatten, en sluiten de dag af met een schrijfopdracht. Op dag twee gaan we door met de schrijfopdracht en werken we aan spelling en stijl. Aan het einde van de training doen we een proefexamen dat we ook bespreken, waardoor je goed kan zien wat je allemaal hebt geleerd, maar ook waar je eventueel nog mee zou kunnen oefenen. Er is ook tijd om vragen te stellen over het proefexamen.

Tijdens onze havo- en vwo-trainingen kijken we met je naar basisbegrippen en functiewoorden en hoe je deze begrippen kan toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een betoog, uiteenzetting, nuancering of tegenwerping. Kunnen argumenteren en drogredenen herkennen is ook belangrijk voor je havo- of vwo-examen, dus die onderdelen slaan we zeker niet over. Bij de havo-training beginnen we dag een met signaalwoorden, leesvaardigheid en argumenteren. Op dag twee bespreken we samenvatten en spelling, en sluiten de dag af met een proefexamen. Je kan aan de hand van het proefexamen goed zien wat je hebt geleerd, waar je beter in bent geworden en waar je misschien zelf nog wat mee moet oefenen. We bespreken het proefexamen ook, dus als je iets niet begrijpt, kan je het ook nog vragen. De vwo-training ziet er ongeveer hetzelfde uit als de havo-training: we beginnen met signaalwoorden en leesvaardigheid, gevolgd door argumenteren op dag een. Op dag twee is het tijd voor samenvatten en spelling en stijl. Ook bij vwo doen we een proefexamen dat zal worden besproken. Je komt er zo goed achter wat goed gaat en wat beter kan, en je hebt nog tijd om vragen te stellen.

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOALFA-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de teksten goed lezen en gebruiken! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen Nederlands en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining Nederlands
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo Nederlands examentraining?

  • Signaalwoorden (CE)
   • Tekstverbanden en signaalwoorden; alineaverbanden en signaalwoorden; verwijswoorden.
  • Leesvaardigheid A (CE)
   • Tekstsoorten en schrijfdoelen; de opbouw van een tekst; onderwerp en hoofdgedachte; tekststructuur; de opbouw van een alinea.
  • Leesvaardigheid B (CE)
   • Leesstrategieën; tekstfuncties; omgaan met moeilijke woorden; citeren en parafraseren; veelvoorkomende vragen.
  • Argumenteren (CE)
   • Soorten argumenten; argumentatieschema’s; beoordelen van een betoog; drogredenen; argumentatiestructuren.
  • Samenvatten (CE)
   • Aanpak en voorbeeldopdrachten.
  • Spelling en stijl (CE)
   • Werkwoordspelling; hoofdletters; trema’s; koppelteken; apostrof.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo Nederlands examentraining?

  • Signaalwoorden (CE)
   • Tekstverbanden en signaalwoorden; alineaverbanden en signaalwoorden; verwijswoorden.
  • Leesvaardigheid A (CE)
   • Tekstsoorten en schrijfdoelen; de opbouw van een tekst; onderwerp en hoofdgedachte; tekststructuur; de opbouw van een alinea.
  • Leesvaardigheid B (CE)
   • Leesstrategieën; tekstfuncties; omgaan met moeilijke woorden; citeren en parafraseren; veelvoorkomende vragen.
  • Argumenteren (CE)
   • Soorten argumenten; argumentatieschema’s; beoordelen van een betoog; drogredenen; argumentatiestructuren.
  • Samenvatten (CE)
   • Aanpak en voorbeeldopdrachten.
  • Spelling en stijl (CE)
   • Werkwoordspelling; hoofdletters; trema’s; koppelteken; apostrof.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vmbo-tl Nederlands examentraining?

  • Signaalwoorden (CE)
   • Signaalwoorden; tekst- en alineaverbanden; verwijswoorden
  • Leesvaardigheid A (CE)
   • Tekstsoorten en schrijfdoelen; onderwerp en hoofdgedachte; opbouw van een tekst; opbouw van een alinea.
  • Leesvaardigheid B (CE)
   • Leesstrategieën; tekstfuncties; omgaan met moeilijke woorden; citeren en parafraseren; veelvoorkomende vragen.
  • Samenvatten (CE)
   • Aanpak en voorbeeldopdrachten.
  • Schrijfopdracht (CE)
   • Stappenplan voor een zakelijke brief, een e-mail en een artikel.
  • Spelling en stijl (CE)
   • Werkwoordspelling; hoofdletters; trema’s; apostrof; koppelteken.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een kader Nederlands examentraining?

  • Luisteren en kijken (CE+SE)
   • Soorten video’s; informatie uit fragmenten halen; samenvatten; mening geven; beoordelen.
  • Lezen A (CE)
   • Leesstrategieën; woordraadstrategieën; tekstsoorten en schrijfdoelen.
  • Lezen B (CE)
   • Beeld en opmaak; opbouw van een tekst; opbouw van alinea’s; signaalwoorden en tekstverbanden; teksten beoordelen.
  • Schrijven (CE)
   • Stappenplan samenvatten; tekstsoorten en schrijfdoelen; schrijfplan; opbouw van een tekst; briefconventies; taalgebruik.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een basis Nederlands examentraining?

  • Luisteren en kijken (CE+SE)
   • Soorten video’s; informatie uit fragmenten halen; samenvatten; mening geven.
  • Lezen A (CE)
   • Leesstrategieën; woordraadstrategieën; tekstsoorten en schrijfdoelen.
  • Lezen B (CE)
   • Beeld en opmaak; opbouw van een tekst; opbouw van alinea’s; signaalwoorden en tekstverbanden; teksten beoordelen.
  • Schrijven (CE)
   • Tekstsoorten en schrijfdoelen; schrijfplan; opbouw van een tekst; briefconventies; taalgebruik.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen Nederlands. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak Nederlands goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining aardrijkskunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen Nederlands worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining Nederlands!

Een examentraining Nederlands volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.