Nederlands
Schrijf je in >
  • Meer Nederlands

Bijles Nederlands volgen?

Natuurlijk spreek jij al lang goed Nederlands. Toch kunnen al die grammatica- en spellingregeltjes, lange teksten en schrijfopdrachten nog weleens lastig zijn. Om de gehele taal zo goed mogelijk onder de knie te krijgen, zowel voor tijdens je middelbare schoolcarrière als voor alle tijd daarna, kan bijles bij Lyceo weleens een goede optie zijn.

Er zijn dus heel wat onderdelen van onze taal die aan bod zullen komen tijdens de bijles. Omdat gedurende het schooljaar ook in de les veel variatie zal zitten in het onderdeel dat behandeld wordt, volgen we tijdens de bijles over het algemeen de rode draad uit de lessen, tenzij je natuurlijk specifiek moeite hebt met een bepaald onderdeel. Hoe dan ook maken we daarvoor natuurlijk wel een planning, waarin we duidelijk maken wat er tijdens bijles gedaan moet worden. Zo komt in de loop van de bijlessen alles aan bod wat jij nodig hebt en kan je het ook meteen meenemen tijdens de les.

Tijdens bijlessen Nederlands in de bovenbouw ligt de focus veelal op het oefenen met examenteksten. De teksten die in eindexamens voorkomen, zijn vaak lang en ook de onderwerpen ervan zijn niet voor iedere leerling even interessant. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je zo’n tekst nu het beste aan kan pakken. Waar bij vreemde talen de woordenschat veelal het struikelblok is, heeft het bij Nederlands namelijk vaker te maken met leesstrategieën, zodat het belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan.

Naast de leesteksten, moet er in de bovenbouw ook vaak geschreven worden. Het gaat hierbij om beschouwingen, betogen, brieven, maar ook het profielwerkstuk waar het belangrijk is om een goed stuk tekst te produceren. Ook wanneer je hier moeite mee hebt, kunnen we je tijdens de bijles helpen door erachter te komen waar jouw zwakkere plekken zitten, hiermee veel te oefenen en dit samen te bespreken.

direct aanmelden

Schrijf je in >

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie