Wat is basisschool bijles precies?

Tijdens onze bijlessen geven wij jouw zoon of dochter een extra steuntje in de rug, gericht op de vakken rekenen en taal. Het verbeteren van het begrip en de juiste vaardigheden is hierbij belangrijk, maar bovenal dat jouw kind met zelfvertrouwen en plezier naar school gaat. Individuele bijles bereidt je kind optimaal voor op een volgend leerjaar óf de middelbare school.

Leerlingen in groep 7 en 8

Voor bovenbouwleerlingen focussen wij ons ook op de voorbereiding van de entree- of doorstroomtoets. Bij Lyceo leren wij jouw kind geen trucjes om deze toetsen te halen, maar leggen wij de focus op het verbeteren van de kennis en de juiste vaardigheden. Hierdoor heeft je kind niet alleen profijt van onze bijlessen op de basisschool, maar ook op de middelbare school.

Benieuwd naar onze tarieven? Download dan het informatiepakket van de vestiging(en) van jouw keuze.

De voordelen van basisschool bijles

 • Individuele aandacht en begeleiding voor kinderen op de basisschool uit groep 3 t/m 8
 • Met behulp van onze eigen methode: Lyceo Junior, gericht op taal & rekenen
 • Een vaste begeleider, op vaste momenten
 • De lessen worden samengesteld op basis van de hulpvraag
 • Goede voorbereiding op de entree- en doorstroomtoets in groep 7 en 8
 • Thuis verder oefenen? Bestel onze oefenboeken!
Informatiepakket aanvragen 
--- Thuis Oefenen?

Lyceo Junior oefenboeken

We hebben een uitgebreid aanbod aan oefenboeken voor Taal, Lezen en Rekenen, met voor groep 8 ook een voorbereidende toets. Je kind kan zelfstandig aan de slag met onze materialen: bij ieder onderdeel staat uitleg en een voorbeeld, de antwoorden vind je achterin de boeken. En uiteraard staan onze begeleiders op de vestiging altijd klaar voor extra ondersteuning.

Bestel de oefenboeken

Hoe werkt basisschool bijles?

In het kennismakingsgesprek ontmoet je de vaste begeleider en bespreken we de specifieke hulpvraag. Samen bekijken we welke vakken meer aandacht nodig hebben. Op basis van het kennismakingsgesprek stellen we een plan van aanpak op.

Tijdens de lessen maken we gebruik van het Lyceo stappenplan. Dit stappenplan helpt de leerling om op een gestructureerde wijze tot een antwoord te komen. Daarbij besteden we aandacht aan het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. Het doel is om leerlingen weer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen. We creëren voor de leerlingen een veilige en positieve leeromgeving, waardoor een leerling hardop antwoorden durft te geven. Fouten maken mag: het gaat om het proberen!

Verder werken we met ons eigen lesmateriaal voor de basisschool. Deze bevat oefenmateriaal voor alle onderdelen van rekenen en taal van groep 3 t/m groep 8. Voor groep 3 t/m 6 is er ook een eigen Lyceo Junior-map, waarin het gemaakte werk wordt verzameld. Voor groep 7 en 8 hebben we speciale werkboeken gericht op de entree- en doorstroomtoets.

Aanmelden

Wetenschappelijke onderbouwing

Tijdens de basisschool bijles wordt er tijd besteed aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Hierbij werken we aan het automatiseren van de basisvaardigheden, zodat de leerling de ruimte heeft om zich te ontwikkelen in meer uitdagende vaardigheden. Hiervoor gebruiken we instructies die de leerling helpen om stapsgewijs zelfstandig te worden bij het leren van deze vaardigheden. Daarnaast werken we met de bijlesmethode Voordoen - Samendoen - Zelf doen.

Meer informatie

Online leerlingvolgsysteem HOMi

Ons online leerlingvolgsysteem HOMi geeft inzicht in de planning, doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken. Regelmatig bespreken we met de ouder, en desgewenst de school, hoe het gaat en als het nodig is, geven we tips mee naar huis of passen we de bijles aan.

Hoofd, hart, lijf

Tenslotte vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar het schoolwerk, maar ook aandacht te besteden aan het belang van gezonde voeding, voldoende slaap en genoeg beweging. Dit noemen wij ‘Hoofd, Hart en Lijf’. We geven leuke opdrachten aan leerlingen mee die zij zelfstandig thuis kunnen doen bij bijvoorbeeld weinig of slechte concentratie.

Veelgestelde vragen
Toetsen in groep 8
 •     Wat is de doorstroomtoets?

  De doorstroomtoets wordt gebruikt vanaf schooljaar 2023-2024 en vervangt de eindtoets. De benaming ‘doorstroomtoets’ geeft aan dat het resultaat van de toets niet een eindbeoordeling is, maar dat de leerling zich na de toets blijft ontwikkelen. De toets blijft inhoudelijk hetzelfde. Kinderen maken de toets in februari, waarna in maart één aanmeldweek plaatsvindt waarin leerlingen zich kunnen aanmelden voor de middelbare school. Meer informatie.

 •     Welke verschillende doorstroomtoetsen bestaan er in groep 8?

  In groep acht bestaan er verschillende doorstroomtoetsen. Het hangt van de school af welke toets je kind maakt. De verschillende toetsen zijn:

 •     Wat is de AMN-doorstroomtoets?

  De AMN-doorstroomtoets is een digitale toets die in ongeveer 2,5 uur wordt afgenomen. De opgaven van deze toets worden aangepast naar het niveau van de leerling.

 •     Wat is de Dia-toets?

  De Dia-toets is een digitale toets die in een of meerdere dagdelen kan worden afgenomen. De leerling wordt getoetst op zijn of haar eigen niveau.

 •     Wat is de IEP-doorstroomtoets?

  De IEP doorstroomtoets is een schriftelijke of digitale toets die de vaardigheden Nederlandse taal en rekenen meet. De opdrachten worden gedurende de toets steeds moeilijker. De vragen zijn een combinatie van open en gesloten vragen. De toets wordt in 2 dagen afgenomen gedurende 2 uur.

 •     Wat is de Cito-toets?

  De Cito-toets heet voortaan de Leerling in beeld doorstroomtoets. Deze toets kan zowel op papier of digitaal gemaakt worden en meet lezen, taalverzorging en rekenen. De vragen zijn een combinatie van open en gesloten vragen.

 •     Wat is de ROUTE 8-doorstroomtoets?

  De ROUTE 8-toets wordt digitaal afgenomen en meet leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen. Daarnaast kan een school ervoor kiezen om de onderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ toe te voegen. De vragen van de toets zijn adaptief en worden aangepast naar de moeilijkheidsgraad van de leerling.

 •     Wat is de DOE-toets?

  DOE is de nieuwe doorstroomtoets van de rijksoverheid. De DOE-toets toetst op rekenen, taalverzorging en lezen. De toets is adaptief, dat betekent dat deze wordt aangepast naar het niveau van de leerling, maar kan ook lineair gegeven worden.

 •     Hoe kan ik met mijn kind extra oefenen voor de toetsen in groep 8?

  Voor de basisschool van groep 3 t/m 8 heeft Lyceo regelboekjes en oefenboeken voor taal, lezen en rekenen. Je kind kan zelfstandig, of samen met jou, aan de slag met onze materialen. Bij ieder onderdeel staat uitleg en een voorbeeld, de antwoorden vind je achterin de boeken. Je kunt deze boeken aanschaffen via onze webshop.

 •     Op welke momenten worden de toetsen in groep 8 afgenomen?

  Alle toetsen moeten wettelijk tussen 15 april en 15 mei afgenomen worden.

 •     Mijn kind heeft dyslexie/ADHD/autisme: kan hij of zij aanpassingen krijgen tijdens de afname van de Cito-toetsen?

  De Centrale Eindtoets wordt momenteel aangeboden in lettergrootte 12, wat de internationale standaard is die geschikt is voor mensen met dyslexie. Er worden ook verklankte versies van de Cito-toets beschikbaar gesteld, deze toetsen worden voorgelezen. Dit is mogelijk voor zowel de digitale als papieren toets.

  Voor leerlingen met ADHD of autisme worden geen aangepaste versies aangeboden. De digitale centrale eindtoets is overigens een goed alternatief, omdat er telkens één opdracht op het venster wordt getoond. Dit kan rustiger en minder afleidend zijn voor de leerling.

Het middelbare schooladvies
 •     Welke niveaus zijn er op de middelbare school?

  Op de middelbare school zijn er vier niveaus; praktijkonderwijs, vmbo (basis, kader, gemengd en theoretisch), havo en vwo.

 •     Wat is het verschil tussen praktijkonderwijs en vmbo?

  Het praktijkonderwijs (pro) focust zich vooral op praktijkgericht onderwijs en duurt gemiddeld vijf jaar. Leerlingen worden hoofdzakelijk voorbereid op een baan of om verder te leren op het mbo. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) biedt zowel praktijkopleidingen als theoretische opleidingen.

 •     Wat is het verschil tussen vmbo en havo?

  Het voornaamste verschil tussen het vmbo en de havo is dat het tempo en niveau hoger liggen op de havo. Daarnaast ligt er op de havo meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen voor hun eigen werk en worden zij hoofdzakelijk voorbereid op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het doorstromen naar het vwo. Het vmbo duurt vier jaar en de havo duurt vijf jaar.

 •     Wat is het verschil tussen havo en vwo?

  Het vwo bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs (wo) aan de universiteit. Ook duurt vwo zes jaar, in tegenstelling tot de vijf jaar bij havo. Bij beide niveau’s volgen leerlingen de eerste drie jaar algemene vakken en kiezen zij daarna een profiel voor de overige twee of dus drie jaar. Het vwo is het meest theoretisch van alle onderwijsniveaus, en bevat twee richtingen: het atheneum en het gymnasium. Het gymnasium is qua niveau gelijk aan het atheneum, maar heeft de klassieke talen (Grieks en Latijn) als extra vakken. De keuze tussen deze twee richtingen bestaat niet op de havo.

 •     Wat is het verschil tussen een enkelvoudig of dubbel schooladvies?

  Een enkelvoudig advies is een advies voor één schooltype, bijvoorbeeld een havo-advies of een vwo-advies. Een dubbelvoudig advies bevat twee schooltypen, bijvoorbeeld een havo-/vwo-advies.

 •     Heb ik inspraak op het middelbare schooladvies van mijn kind?

  In groep 7 krijgt je kind een voorlopig advies. Dit bespreek je met de leerkracht. In groep 8 wordt er een definitief advies geformuleerd, onderbouwd met een onderwijskundig rapport. De verantwoordelijkheid voor het advies ligt dus bij de school. Mocht je het niet eens zijn met het advies, dan kan je hierover in gesprek gaan met de leerkracht of schooldirecteur.

 •     Hoe wordt het middelbare schooladvies voor mijn kind bepaald?

  Het advies wordt door de school zelf bepaald op basis van vijf aspecten: de resultaten in groep 6, 7 en 8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag van het kind. Concentratie speelt hierbij ook een rol.

Voorbereiding op de middelbare school
 •     Wat kost de middelbare school?

  De middelbare school is voor ouders gratis en wordt vergoed vanuit de overheid. Een school kan een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten vragen. De hoogte van deze bijdrage is per school verschillend. Schoolspullen en lesmateriaal moeten wel zelf worden bekostigd.

 •     Hoe bereid ik mijn kind voor op de brugklas?

  De laatste weken van de zomervakantie staan vaak in het teken van de voorbereiding op de brugklas. Zorg er samen met je kind voor dat hij/zij een rustige werkplek heeft, dat de schoolboeken alvast gekaft zijn en dat er genoeg studiebenodigdheden (etui, pennen, schriften) aanwezig zijn.

 •     Welke mogelijkheden zijn er in de brugklas?

  De brugklas is een periode die bedoeld is om de keuze tussen twee (of soms zelfs drie) niveaus beter te onderbouwen of uit te stellen. Met een havo/vwo-advies in groep 8, kan de brugklas gebruikt worden om te kijken welk niveau het beste bij je kind past.

 •     Wat is het Dalton onderwijs?

  In het Dalton-onderwijs wordt het ‘Dalton Plan’ gehanteerd. Deze vorm van onderwijs hanteert geen vast systeem, maar focust op de houding van leraar en kind. Vijf kernwaarden worden nageleefd: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

 •     Wat is het Montessori onderwijs?

  In het Montessori-onderwijs werken kinderen erg zelfstandig of in kleine groepjes. Het focust op het initiatief van het kind, omdat zij werken met eigen planners. Ze mogen hun eigen werk kiezen en zelf bepalen hoelang ze hiermee bezig zijn. De leraar heeft een begeleidende rol waarin hij of zij observeert, stimuleert, motiveert en stuurt.

 •     Wat is het Freinet onderwijs?

  In het Freinet-onderwijs wordt ontdekkend leren benadrukt. Verschillen tussen kinderen worden besproken. Zij kunnen zelf onderwerpen aandragen die ze willen bespreken, er wordt democratisch overlegt tussen kinderen, ze leren zich te uiten en er wordt geleerd van ervaringen van andere kinderen. Daarbij wordt er veel verwacht van de bijdrage van ouders.