Lyceo Extra

Als grootste onderwijsondersteuner van Nederland zetten wij ons actief in voor kansengelijkheid. Extra ondersteuning is immers niet voor iedereen binnen handbereik. Om financiële redenen, een complexe thuissituatie of door ziekte is voor sommige kinderen persoonlijke aandacht en begeleiding niet vanzelfsprekend. Terwijl deze kinderen dit soms juist zo goed kunnen gebruiken. Voor deze leerlingen is er ons Lyceo Extra programma. Met dit programma bieden wij inmiddels dagelijks kosteloos begeleiding aan honderden leerlingen. De school bepaalt wie voor Lyceo Extra in aanmerking komt. Door samen te werken met de scholen kan Lyceo structureel extra plekken beschikbaar stellen in zowel huiswerkbegeleiding als examentraining. De afgelopen jaren zijn wij in staat geweest landelijk duizenden leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden. En met succes. Gemiddeld scoren leerlingen in het Lyceo Extra programma na een examentraining 1,5 punt hoger op het centraal examen.

 

Lyceo Extra Zomerkampen

In de zomer organiseren we in meerdere grote steden het Lyceo Extra Zomerkamp, speciaal voor leerlingen die in de lange zomer niet op vakantie kunnen. Achterliggende gedachte van dit initiatief is dat kinderen in achterstandsituaties juist gedurende deze lange vakantie extra achterstand oplopen omdat zij in die periode, in tegenstelling tot hun klasgenootjes, geen stimulerende ervaringen hebben. Het Lyceo Zomerkamp staat daarom in het teken van talenten ontdekken, spelenderwijs vaardigheden voor de toekomst aanleren en vooral met elkaar onbezorgd veel plezier maken. Lyceo Extra verzorgt de gehele organisatie en uitvoering, waarbij begeleiders van Lyceo zich vrijwillig inzetten als mentor om deze kinderen de tijd van hun leven te geven. We zoeken bij de uitvoering altijd nauwe samenwerking met lokale partijen, gemeenten en bijdragen van particulieren. Samen zorgen we ervoor dat we het Zomerkamp voor de leerlingen volledig kosteloos kunnen aanbieden. Inmiddels worden zomerkampen georganiseerd in Rotterdam, Den Haag en Enschede. In 2020 zal daar Almere aan worden toegevoegd.

Een impressie van afgelopen jaar vindt u hier.

Update 1 februari 2021
We stonden volledig in de startblokken voor een weergaloze 4de editie van het Lyceo Extra Zomerkamp. Onder normale omstandigheden zouden wij in deze periode al volop bezig zijn met de voorbereidingen voor deze Zomerkampen. Helaas is dit door corona ook dit jaar weer anders.

Nu de scholen voorlopig dicht blijven, ligt er dit schooljaar extra druk op leerlingen, hun ouders én de scholen. Inmiddels weten wij dat de examenperiode is verlengd en zijn scholen en gemeenten volop bezig met het plannen en organiseren van extra onderwijsondersteuning, waaronder de zogenoemde Zomerscholen. Ook Lyceo wordt op dit moment gevraagd om in deze periode maximaal beschikbaar te zijn om hierin ondersteuning te bieden. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid te ondersteunen in dat wat op dit moment in het onderwijs de volle aandacht vraagt: het terugdringen van de onderwijsachterstanden. Scholen door het hele land richten zich deze zomer op het herstellen van deze achterstanden. Wij hebben daarom besloten om de Lyceo Extra Zomerkampen deze zomer niet door te laten gaan, maar ons in plaats daarvan in te zetten om leerlingen door het hele land inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, in de vorm van zomerscholen, huiswerkbegeleiding, bijles en gerichte bijspijkertrajecten.

Via deze weg willen we u graag bedanken voor uw enthousiasme en betrokkenheid bij de eerdere editie(s) van het Lyceo Extra Zomerkamp. Volgend jaar zijn we terug! Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen voor het Lyceo Extra Zomerkamp 2021, dit doen wij o.a. op deze pagina.

Leerlingen over Lyceo Extra