Examentraining natuurkunde volgen?

Een examentraining natuurkunde duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? Voor onze bètavakken hebben we een speciaal stappenplan gemaakt, GOBETA. Tijdens de training zullen we meer aandacht besteden aan dit stappenplan.

We oefenen samen en leggen begrippen uit, zodat jij onderdelen begrijpt zoals technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en fysische grootheden kwantificeren, modelvorming en natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren.

Voordelen van een examentraining natuurkunde

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining natuurkunde?

De havo-training ziet er als volgt uit: op dag een bespreken we kracht en beweging, energieomzetting, informatieoverdracht en medische beeldvorming. Op dag twee bespreken we materialen, gebruik van elektriciteit en het keuzeonderdeel – dat kan technische automatisering zijn of optica. We sluiten de training af met zonnestelsel en heelal, en werken aan wat totaalopdrachten. De vwo-training ziet er niet heel anders uit dan de havo-training. We beginnen de eerste dag met kracht en beweging en bespreken vervolgens energie, wisselwerking en gravitatie. Dan oefenen we met informatieoverdracht en medische beeldvorming. Op dag twee gaan we het hebben over elektrische systemen, elektrische en magnetische velden, de quantumwereld en elektromagnetische straling en materie.

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOBETA-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de teksten goed lezen en gebruiken! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen Natuurkunde en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining natuurkunde
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo natuurkunde examentraining?

  • Informatieoverdracht (CE)
   • Eigenschappen van golven; staande en lopende golven; het dopplereffect; buiken en knopen; eigenfrequenties berekenen; informatieoverdracht in golven.
  • Medische beeldvorming (CE)
   • Het atoommodel; vervalvergelijkingen; eigenschappen van straling; radioactief verval; verschillen tussen bestraling en besmetting; soorten medische beeldvorming.
  • Kracht en beweging (CE)
   • Wetten van Newton; bewegingen modelleren; bewegingsdiagrammen; krachten ontbinden.
  • Energie, wisselwerking en gravitatie (CE)
   • Arbeid berekenen; energieën aan elkaar gelijk stellen; vermogen; snelheid in een cirkelbaan; zwaartekracht.
  • Elektrische systemen (CE)
   • Verbanden tussen stroom, spanning, weerstand en capaciteit; vervangingsweerstanden; serie- en parallelschakelingen.
  • Elektrische en magnetische velden (CE)
   • Elektrische en magnetische veldlijnen; de rechterhandregel; kracht op een daad of deeltje berekenen; de magnetische flux achterhalen.
  • Eigenschappen van stoffen en materialen (SE)
   • Eigenschappen en fasen van stoffen; druk; algemene gaswet; warmtetransport.
  • Elektromagnetische straling en materie (CE)
   • Fotonen en het foto-elektrisch effect; spectraallijnen; de wet van Stefan-Boltzmann; temperatuur en kleur van een ster.
  • Kern- en deeltjesprocessen (SE)
   • Atoomstructuur; subatomaire deeltjes; fundamentele krachten; Feynma-diagram; kernfusie en -splijting.
  • Quantumwereld (CE)
   • Eigenschappen van licht; interferentie van lichtgolven; quantummodel van een waterstofatoom; verband tussen staande golven en een quantum energieput.
  • Relativiteitstheorie (SE)
   • Relativiteit; tijd en ruimte bij hoge snelheden; massa en energie; beperkingen van Newton; Lorentzcontractie.
  • Biofysica (SE)
   • Werking van het oog; werking van het oor; geleiding in zenuwen; bloedstroom berekenen.
  • Geofysica (SE)
   • Het weer in formules beschrijven; verband tussen druk en hoogte; aardbeving; corioliseffect; rekenen aan wolkenhoogtes.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo natuurkunde examentraining?

  • Vaardigheden (CE+SE)
  • Informatieoverdracht (CE)
   • Eigenschappen van golven; staande en lopende golven; eigenfrequenties; informatieoverdracht in golven.
  • Medische beeldvorming (CE)
   • Het atoommodel; soorten medische beeldvorming; straling; radioactief verval; reactievergelijkingen; verschillen tussen bestraling en besmetting.
  • Optica (SE)
   • Typen lichtbundels; breking en spiegeling van licht; soorten lenzen; constructiestralen.
  • Kracht en beweging (CE)
   • De wetten van Newton; bewegingsdiagrammen; krachten ontbinden; de hefboomwet.
  • Energieomzettingen (CE)
   • De wet van behoud van energie; de geleverde arbeid bepalen; het vermogen berekenen.
  • Eigenschappen van stoffen en materialen (CE)
   • Eigenschappen en fasen van stoffen; warmtetransport; de rek van een object berekenen; soorten vervorming.
  • Functionele materialen (SE)
   • De algemene gaswet; de structuur van materialen.
  • Zonnestelsel en heelal (CE)
   • Verschillende soorten objecten en verschijnselen in het heelal; cirkelbanen; het verband tussen de kleur en de temperatuur van een ster.
  • Aarde en klimaat (SE)
   • Het weer; de warmtehuishouding van de aarde; de wet van Stefan-Boltzmann.
  • Menselijk lichaam (SE)
   • Beweging van het lichaam; energiehuishouding in het lichaam; zenuwwerking.
  • Gebruik van elektriciteit (CE)
   • Stroom, spanning, weerstand en capaciteit; serie- en parallelschakelingen; rendement en vermogen.
  • Technische automatisering (SE)
   • Soorten signalen; eigenschappen die metingen beïnvloeden; elementaire verwerkers.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen natuurkunde. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak natuurkunde goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining natuurkunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen natuurkunde worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining natuurkunde!

Een examentraining natuurkunde volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.