Bijles rekenen

Heeft jouw kind moeite met rekenen op de basisschool en maak je je zorgen over de voortgang? Rekenen is een belangrijk onderdeel op zowel de basisschool als in het middelbaar onderwijs. Een goede en stevige basis in rekenen is dus belangrijk. Deze basis wordt al op de basisschool opgebouwd. Met bijles rekenen van Lyceo heeft jouw kind deze basisvaardigheid snel weer onder controle en werkt jouw kind met meer zelfvertrouwen aan het schoolwerk.

Wat is bijles rekenen?

Tijdens de bijles rekenen leert de begeleider je kind optellen, aftrekken of andere rekenvaardigheden afhankelijk van het schooljaar en het niveau van jouw kind. Denk aan breuken, vermenigvuldigen, delen, kommagetallen en procenten. Maar ook aan lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. De meest complexe rekensommen worden met bijles rekenen een stuk begrijpelijker.

Bijles rekenen is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. In het kennismakingsgesprek bespreken we met welke rekenonderwerpen jouw kind precies moeite heeft zodat we hier extra aandacht aan kunnen geven.

Meer weten?

Vraag een informatiepakket aan of neem contact met ons op via 071 – 79 000 40 of info@lyceo.nl, we helpen je graag.

Direct aanmelden

Hoe werkt bijles rekenen?

  • Je ontmoet de vaste begeleider voor bijles rekenen. Een bekend gezicht voor jouw kind, een vast aanspreekpunt voor jou. Samen bekijken we welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben. We maken een plan en bespreken dat met jou.
  • Bij de eerste les is het belangrijk om het Lyceo Stappenplan met de leerling door te nemen. Dit stappenplan helpt de leerling om op een gestructureerde wijze tot een antwoord te komen.
  • We werken tijdens de bijles volgens het voordoen, samendoen, zelf doen De begeleider legt de theorie uit en doet de opdracht voor. Daarna maakt jouw kind de opdracht samen met de begeleider en gaat vervolgens zelf aan de slag
  • We creëren voor de leerlingen een veilige en positieve leeromgeving.
  • Na schooltijd krijgt jouw kind een uur ondersteuning bij het rekenen. Hoeveel bijlessen er nodig zijn, bespreken we van te voren. Er zijn strippenkaarten van 5, 10 of 20 lessen.
  • Bij de bijles kan er wekelijks gewerkt worden aan één specifiek onderdeel, maar er kunnen ook verschillende onderwerpen behandeld worden. Deze afwisseling is prettig voor de concentratie van de leerling en zorgt voor meer succeservaringen.
Informatiepakket aanvragen