Waarom basisschoolbegeleiding rekenen van Lyceo?

  • Een-op-een begeleiding voor groep 3 t/m groep 8
  • Achterstanden voor rekenen worden voorkomen en weggewerkt
  • Met behulp van onze eigen methode: Lyceo Junior
  • Goede voorbereiding op de entree- en eindtoets in groep 7 en 8
Direct aanmelden

Basisschoolbegeleiding rekenen

Heeft jouw kind moeite met rekenen op de basisschool en maak je je zorgen over de voortgang? Rekenen is een belangrijk onderdeel op de basisschool en in het middelbaar onderwijs. Een goede en stevige basis in rekenen is dus belangrijk. Deze basis wordt al op de basisschool opgebouwd. Met basisschoolbegeleiding rekenen van Lyceo is dit vak snel weer onder controle en werkt jouw kind met meer zelfvertrouwen aan het schoolwerk.

De bijlesdocent rekenen leert je kind optellen, aftrekken of andere onderwerpen afhankelijk van het schooljaar en het niveau. Denk aan breuken, vermenigvuldigen, delen, kommagetallen en procenten. Maar ook aan lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. De meest complexe rekensommen worden met basisschoolbegeleiding rekenen een stuk begrijpelijker.

Informatiepakket aanvragen

Waarom basisschoolbegeleiding rekenen belangrijk is?

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. En niet ieder kind is overal even goed in. Basisschoolbegeleiding rekenen is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. In het kennismakingsgesprek bespreken we met welke rekenonderwerpen jouw kind precies moeite heeft zodat we hier extra aandacht aan kunnen geven.

Kennis en begrip zijn belangrijk, maar bovenal dat jouw kind meer zelfvertrouwen en plezier krijgt in het rekenen. De juiste begeleiding bereidt je kind optimaal voor op een volgend leerjaar óf de middelbare school. Bij Lyceo leren wij je kind geen trucjes, maar leggen wij juist de focus op het verbeteren van de kennis en vaardigheden waardoor de resultaten verbeteren. Hierdoor heeft jouw kind langer profijt van onze basisschoolbegeleiding rekenen.

De Lyceo werkwijze voor basisschoolbegeleiding

  • Jij ontmoet de vaste begeleider voor basisschoolbegeleiding rekenen. Een bekend gezicht voor jouw kind, een vast aanspreekpunt voor u. Samen bekijken we welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben. We maken een plan en bespreken dat met jou.
  • Bij de eerste les is het belangrijk om het Lyceo Stappenplan met de leerling door te nemen. Dit stappenplan helpt de leerling om op een gestructureerde wijze tot een antwoord te komen.
  • We werken in de begeleiding volgens het voordoen, samendoen, zelf doen principe. De begeleider legt de theorie uit en doet de opdracht voor. Daarna maakt jouw kind de opdracht samen met de begeleider en gaat vervolgens zelf aan de slag
  • We creëren voor de leerlingen een veilige en positieve leeromgeving.
  • Na schooltijd krijgt uw kind een uur ondersteuning bij het rekenen. Hoeveel begeleiding er nodig is, bespreken we van te voren. Er zijn strippenkaarten van 5, 10 of 20 lessen.
  • Bij de begeleiding kan er wekelijks gewerkt worden aan één specifiek onderdeel, maar er kunnen ook verschillende onderwerpen behandeld worden. Deze afwisseling is prettig voor de concentratie voor de leerling en zorgt voor meer succeservaringen.

 Hoogopgeleide begeleiders voor basisschoolleerlingen

De Lyceo basisschoolbegeleiding begeleiders zijn hoogopgeleid en ervaren in het werken met basisschoolleerlingen. Zij werken met Lyceo Junior: ons eigen lesmateriaal voor de basisschool. Lyceo Junior bevat oefenmateriaal voor alle onderdelen van rekenen en taal van groep 3 t/m groep 8. Leerlingen uit groep 3 t/m 6 ontvangen in onze basisschoolbegeleiding een eigen Lyceo Junior-map, waarin het gemaakte werk wordt verzameld. Zit jouw zoon of dochter in groep 7 of 8? Dan ontvangt je kind werkboeken van Lyceo waarin we uiteraard aandacht besteden aan de entree- en eindtoets.

Basisschoolbegeleiding rekenen bij u in de buurt!

Wij bieden basisschoolbegeleiding rekenen aan op verschillende locaties in Nederland. Bekijk de locaties voor basisschoolbegeleiding bij u in de buurt.

Meer weten? 

Vraag een informatiepakket aan of neem contact met ons op via 071 – 79 000 40 of info@lyceo.nl, we helpen u graag verder.