Examentraining biologie volgen?

Een examentraining biologie duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? Voor onze biologie examentrainingen leren we je ons eigen GOBIO-stappenplan, zodat jij weet hoe je die vragen aanpakt. Het stappenplan zal tijdens de training wat uitgebreider aan bod komen. Naast dit stappenplan, zijn er nog meer tips en tricks die je zal leren om je examen met zo min mogelijk kleerscheuren te doorlopen.

 

Waarom een examentraining biologie?

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining biologie?

Bij de vmbo-examentraining worden er iedere dag vier hoofdstukken besproken. Op de eerste dag zal je beginnen met het bestuderen van de theorie over cellen, waarna je een aantal oefenopdrachten zal doen. Dan volgt er een pauze. Deze structuur geldt ook voor de daaropvolgende hoofdstukken: planten en dieren en hun samenhang, het lichaam in stand houden, en reageren op prikkels. Op dag twee zal je het hebben over generaties, erfelijkheid en revolutie, bescherming en antistoffen, en gedrag. Ook de examentraining voor havo duurt twee dagen. Op dag een begin je met de cel, dan de stofwisseling van het organisme, vervolgens zelfregulatie en waarneming, en de dag wordt afgesloten met ecosystemen. Op dag twee leer je over afweer van het organisme, erfelijkheid, en selectie en soortvorming. Tijdens de vwo-examentraining leer je over eiwitsynthese en de zelforganisatie van cellen, stofwisseling in de cel en van het organisme, zelfregulatie van het organisme en afweer van het organisme. Ook komen ecosystemen aan bod, evenals selectie, soortvorming en reproductie van het organisme.

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOBIO-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de vragen goed lezen! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Bij iedere examentraining zal je aan het einde ook een proefexamen maken die ook wordt besproken. Zo weet je hoe een examen er ongeveer uit kan komen te zien en weet je aan het einde van de training ook waar je eventuele zwakke punten nog liggen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen biologie en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining biologie
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo biologie examentraining?

  • Eiwitsynthese en zelforganisatie van cellen (CE+SE)
   • Weten hoe eiwit wordt gemaakt; weten hoe je een genetische code afleest; weten hoe genexpressie wordt gereguleerd; DNA-replicatie (SE).
  • Stofwisseling van de cel (CE)
   • Onderscheid tussen verschillende cellen; osmose en diffusie; stofwisseling bij planten en dieren.
  • Stofwisseling van het organisme (CE)
   • De bloedsomloop; gaswisseling bij planten en dieren; de nieren.
  • Zelfregulatie van het organisme (CE+SE)
   • Ogen en spieren (SE); zenuwstelsel; hormonen.
  • Afweer van het organisme (CE)
   • Ziekteverwekkers; specifieke en aspecifieke afweer; immuniteit opbouwen.
  • Ecosystemen (CE+SE)
   • Regulatie van ecosystemen; zelforganisatie van ecosystemen; moleculaire interactie; interactie in het ecosysteem; populatiegrootte (SE).
  • Reproductie van het organisme (CE+SE)
   • Geslachtcellen; DNA-replicatie (SE); mitose en meiose; zwangerschap en menstruatie; voortplanting en anticonceptie; ontwikkeling embryo (SE); seksualiteit (SE).
  • Selectie (CE)
   • Genetische technieken; erfelijkheid;
  • Soortvorming (CE+SE)
   • Genetische variatie; hoe soortvorming ontstaat; rekenen met populatiegenetica; bewijzen voor evolutie (SE).
  • Gedrag en interactie (SE)
   • Beschrijven en verklaren van het gedrag van dieren en mensen.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo biologie examentraining?

  Molecuul- en celniveau

  • Cellen en moleculaire interactie (CE+SE)
   • Cellen van dieren, planten, schimmels en bacteriën; genexpressie (SE); stofwisseling van een cel; diffusie en osmose.
  • DNA-replicatie en levenscyclus van de cel (SE)
   • Celdeling; hoe en waar DNA-replicatie plaatsvindt; mitose en meiose.
  • Erfelijke eigenschap (CE)
   • De functie van DNA en genen; het doorgeven van erfelijke eigenschappen; het veranderen van erfelijke eigenschappen.
  • Selectie (CE)
   • Verandering van erfelijke eigenschappen; ontstaan nieuwe soorten; ontstaan evolutietheorie.

  Orgaan- en organismeniveau

  • Stofwisseling van het organisme (CE)
   • Het verteringsstelsel; het hart, de longen en de nieren; de menselijke bloedsomloop.
  • Zelfregulatie, beweging en waarneming (CE+SE)
   • De werking van het zenuwstelsel; de werking van hormonen; het verloop van een reflex; spieren (SE).
  • Afweer van het organisme (CE)
   • Afweersysteem; antigenen en antistoffen; het opbouwen van immuniteit.
  • Zelforganisatie, seksualiteit en voortplanting (SE)
   • Primaire en secundaire geslachtskenmerken; geslachtscellen; de werking van menstruatie en zwangerschap.
  • Gedrag en interactie (SE)
   • Verschillend gedrag van dier en mens; gedrag beschrijven en verklaren.

  Populatie- en ecosysteemniveau

  • Ecosystemen (CE+SE)
   • De samenhang tussen planten, dieren en hun omgeving; aanpassing van organismen aan hun omgeving; de stikstof- en koolstofkringloop; de groei van populaties (SE).
  • Soortvorming en biodiversiteit (CE+SE)
   • Verandering van erfelijke eigenschappen; het ontstaan van nieuwe soorten; ontstaan evolutietheorie (SE).

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vmbo-tl biologie examentraining?

  • Cellen staan aan de basis
   • Verschillende soorten cellen en hun eigenschappen; de samenhang tussen organismen; fotosynthese (CE).
   • Skelet; spieren; gezond bewegen (SE).
  • Planten en dieren en hun samenhang
   • De samenhang tussen planten en dieren en hun omgeving; het aanpassen van organismen aan hun omgeving (CE).
   • Bacteriën; schimmels; energiebronnen; milieuvervuiling (SE).
  • Het lichaam in stand houden (CE)
   • Het verteringsstelsel; de functie van het hart, de longen en de nieren en hun samenwerking.
  • Reageren op prikkels (CE)
   • De communicatie van cellen in het lichaam; zenuwen en hormonen; reflexen en zintuigen.
  • Van generatie op generatie (CE)
   • De groei en voortplanting en hun samenhang.
  • Erfelijkheid en evolutie (CE)
   • Het doorgeven en veranderen van erfelijke eigenschappen.
  • Bescherming en antistoffen
   • De werking van het afweersysteem; antistoffen en antigenen; kunstmatige bescherming (CE).
   • De huid; ziekteverwekkers (SE).
  • Gedrag (CE)
   • Verschillend gedrag van mens en dier; het beschrijven en verklaren van gedrag.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een kader biologie examentraining?

  • Cellen staan aan de basis (CE)
   • Eigenschappen van cellen; levenskenmerken; fotosynthese en verbranding; delen van het weefsel, orgaan en orgaanstelsel beschrijven; processen uitleggen.
  • Reageren op prikkels (CE)
   • De rol en werking van het zenuwstelsel, het zintuigstelsel en het hormoonstelsel beschrijven.
  • Planten en dieren en hun samenhang (CE)
   • De opbouw van zaadplanten benoemen en beschrijven; typen weefsels van planten beschrijven; verbanden tussen organismen en omgeving aangeven; het ecosysteem; biotische en abiotische milieufactoren benoemen en toelichten.
  • Het lichaam in stand houden (CE)
   • Het bloedvatenstelsel, het ademhalingsstelsel, het verteringsstelsel, het uitscheidingsstelsel beschrijven en hun onderlinge verband toelichten.
  • Van generatie op generatie (CE)
   • De voortplanting van de mens beschrijven; de functie van seksueel gedrag beschrijven; de voortplanting van de zaadplant beschrijven.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een basis biologie examentraining?

  • Cellen staan aan de basis (CE)
   • Eigenschappen van cellen; levenskenmerken; fotosynthese en verbranding; delen van het weefsel, orgaan en orgaanstelsel beschrijven; processen uitleggen.
  • Reageren op prikkels (CE)
   • De rol en werking van het zenuwstelsel, het zintuigstelsel en het hormoonstelsel beschrijven.
  • Planten en dieren en hun samenhang (CE)
   • De opbouw van zaadplanten benoemen en beschrijven; verbanden tussen organismen en hun omgeving; producenten, consumenten en reducenten onderscheiden in een ecosysteem.
  • Het lichaam in stand houden (CE)
   • Het bloedvatenstelsel, het ademhalingsstelsel, het verteringsstelsel, het uitscheidingsstelsel beschrijven en hun onderlinge verband toelichten.
  • Van generatie op generatie (CE)
   • De voortplanting van de mens beschrijven; de functie van seksueel gedrag beschrijven; de voortplanting van de zaadplant beschrijven.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen biologie. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak biologie goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Bewezen effectief: Tot 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining biologie van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen biologie worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining biologie!

Een examentraining biologie volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.