Wetenschappelijke onderbouwing Lyceo

Alle begeleiding van Lyceo heeft een wetenschappelijke basis. Op die manier weten we dat alles wat we doen, de leerling ook echt verder brengt. We zorgen er daarom voor dat we op de hoogte blijven van onderzoek en ontwikkelingen in het onderwijs en doen zelf onderzoek naar wat werkt. Daarnaast laten we onze eigen effectiviteit regelmatig meten, om erachter te komen wat al goed gaat, en vooral: wat nog beter kan. Zo blijven ook wij altijd leren.

Uitgangspunten

Onze werkwijze is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Zo werken wij in bijna al onze diensten met studenten. Zij staan dicht bij de belevingswereld van leerlingen en kunnen een rolmodel voor hen zijn. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek dat bijles door een (bijna-)leeftijdsgenoot zeer effectief is.

Verder vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen een goede fysieke en mentale gezondheid hebben. Dit noemen wij Hoofd, Hart, Lijf. We verwerken dit in al onze diensten. Zo werken we met energizers en is er altijd ruimte voor pauze. Doordat leerlingen even kunnen bewegen en er gebruik wordt gemaakt van afwisselende werkvormen kunnen zij zich beter concentreren.

Tenslotte werken we met het geven van effectieve feedback in al onze begeleidingen. Het geven van effectieve feedback op de taak, het onderwerp en het leerproces, heeft een hoge invloed op de leeruitkomsten.

Methodes
  •     Het Directe Instructiemodel

    Bij Lyceo werken we voor vakinhoudelijke begeleiding, met name bijles en examentrainingen, vanuit het  Directe Instructiemodel. Dit bewezen effectieve model houdt in dat leerlingen kwalitatief goede instructies krijgen en actief betrokken worden bij de (bij)les. Zo controleert een begeleider in alle fasen van het leertraject of de leerling de stof goed begrijpt en werken ze samen stapsgewijs naar zelfstandigheid van de leerling.

  •     Voordoen-Samendoen-Zelf doen

    Verder werken we met onze eigen methode Voordoen – Samendoen – Zelf doen, ontwikkeld i.s.m Tilburg University. Hierbij doet een begeleider de opgave voor, maken begeleider en leerling hierna samen een opgave, en tot slot gaat de leerling zelf aan de slag. In deze methode werken we met effectieve feedback en voorbeelden. Feedback is namelijk een van de krachtigste hulpmiddelen om het leren te bevorderen. Daarnaast zorgen voorbeelden voor begrip, waarbij er niet te veel druk wordt gelegd op het werkgeheugen.

  •     Lyceo Leren Leren-methode©

    Lyceo werkt vanuit onze eigen Lyceo Leren Leren-methode©, die bestaat uit vier bewezen effectieve studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Deze studievaardigheden dragen bij aan betere schoolresultaten.

Basisonderwijs

Basisschool bijles

Tijdens de basisschool bijles wordt er tijd besteed aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Hierbij werken we aan het automatiseren van de basisvaardigheden, zodat de leerling de ruimte heeft om zich te ontwikkelen in meer uitdagende vaardigheden. Hiervoor gebruiken we instructies die de leerling helpen om stapsgewijs zelfstandig te worden bij het leren van deze vaardigheden.

Lyceo Junior

Voor basisschool bijles werken met onze eigen oefenboeken, speciaal ontwikkeld voor de basisschool. Hiervoor hebben we onderzoek laten doen naar effectieve taal- en rekenmethoden en werken we samen met Universiteit Utrecht om deze te verbeteren. De oefenboeken zijn ontwikkeld i.s.m. basisschooldocenten en sluiten volledig aan bij de landelijke leerlijnen in het basisonderwijs. Ieder oefenboek is gericht op één onderwerp, van de basisvaardigheden taal, rekenen of lezen, en bevat zowel uitleg als opdrachten en antwoorden. De oefenboeken zijn ook los te bestellen via de webshop.

Lezen

We maken onderscheid tussen begrijpend lezen en leesmotivatie. Voor begrijpend lezen gaan we aan de slag met informatieve teksten waar we leesstrategieën op toepassen. Bij leesmotivatie behandelen we teksten in meerdere rondes. Iedere ronde gaan we iets dieper op de tekst in. De leerlingen geven hun mening, discussiëren en associëren bij de tekst. Dit is gebaseerd op een al bestaande methode (close reading) en heeft als doel om een tekst op een dieper niveau te begrijpen. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat een leerling enthousiast wordt over het lezen. Bij beide leesonderdelen besteden we aandacht aan achtergrondkennis en woordenschatontwikkeling, dit bevordert het tekstbegrip van de leerling.

Taal

Bij de bijles voor taal werken we aan het taalkundig en redekundig ontleden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan (werkwoord)spelling en gaan we aan de slag met woordenschat. Hiervoor maken we gebruik van woordenschatinstructies. Deze zijn effectief voor alle leeftijden en bij verschillende deelonderwerpen. De ontwikkeling van de woordenschat is namelijk niet alleen effectief op zichzelf, maar kan ook gebruikt worden in andere onderdelen (denk aan lezen, schrijven etc.).

Rekenen

Tijdens bijles rekenen focussen we op rekenvaardigheid. Hierbij werken we met herhaling en het gebruik van stappenplannen. Het vroeg ontwikkelen van rekenkundige bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, etc.) en het verbeteren van de kennis en het begrip van rekenkundige concepten bij jonge kinderen, heeft een wetenschappelijke basis. Hierbij blijkt het werken in kleine groepen of individueel het meest effectief.

Bewezen effectief

Zoals al eerder gezegd, vinden we het belangrijk om ook zelf steeds te leren van wat we doen. Daarom laten we regelmatig de effectiviteit van onze dienstverlening meten, door SEO Economisch Onderzoek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hieronder lees je per onderdeel wat de bevindingen zijn van deze onderzoeken.

Lyceo Opstap

Onderwijskansen van kinderen met lager en hoger opgeleide ouders lopen verder uit elkaar. Met Lyceo Opstap ondersteunen we leerlingen in groep 8 en in de brugklas die vanuit huis minder hulp meekrijgen.

De focus ligt op het aanleren van leerstrategieën, zoals plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Het inzetten van deze strategieën leidt ook tot een hogere motivatie, omdat leerlingen zelf een snellere voortgang ervaren. Tijdens het Opstap-programma wordt veel tijd besteed aan begrijpend lezen en leesmotivatie. Uit SEO Economisch Onderzoek in 2021 blijkt dat Lyceo Opstap effectief is: leerlingen die ons groep 8-traject volgen, scoren vaker hoger op de eindtoets en krijgen vaker een dubbeladvies (zoals vmbo-tl/havo i.p.v. vmbo-tl).

Voortgezet onderwijs

Bijles

Tijdens onze bijles krijgt een leerling een-op-een begeleiding van een vaste, ervaren begeleider die de kennis heeft van het vak waar de leerling moeite mee heeft. De een-op-een begeleiding biedt een goede mogelijkheid om op een structurele wijze de leerdoelen van de leerling af te werken. Bij individuele begeleiding heeft de begeleider ook de mogelijkheid om gebruik te maken van instructies, waarbij het uitgangspunt het niveau van de leerling is. Van daaruit wordt er ‘gebouwd’. Daarnaast maken we gebruik van onze bijlesmethode Voordoen – Samendoen – Zelf doen, zoals hierboven beschreven. Deze doelgerichte begeleiding biedt succeservaringen en bevat onderdelen uit het (bovengenoemde) Directe Instructiemodel.

Huiswerkbegeleiding

De Lyceo Test (studievaardigheden- en motivatie test) vormt samen met de informatie uit het intakegesprek de start van de huiswerkbegeleiding. Met deze test wordt duidelijk welke studievaardigheden de leerling al beheerst, en waar deze zich nog verder in kan ontwikkelen. De test is ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University, en is onderdeel van onze Lyceo Leren Leren-methode.

Tijdens de gehele huiswerkbegeleiding periode wordt gebruik gemaakt van vier effectieve methoden: het stellen van leerdoelen, effectieve feedback, het gebruik van voorbeelden en inzetten van ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt het maken van huiswerk buiten schooltijd in een schoolsetting als zeer effectief beschouwd. Huiswerk is ook o.a. een manier om nieuwe leerstof actief te verwerken waarbij de overgang naar het langetermijngeheugen wordt gemaakt.

Lyceo Oefenen

In Lyceo Oefenen maakt de leerling in een online leeromgeving gebruik van uitlegvideo’s, oefenvragen en oefentoetsen. Hierbij wordt het niveau van de leerling continu inzichtelijk gemaakt. In combinatie met feedback om op een hoger niveau te komen, is dit een effectieve leermethode. Er is ook wetenschappelijk bewijs dat het digitaal verkrijgen van feedback positieve effecten heeft op de leeruitkomsten. Daarom krijgt de leerling bij een verkeerd antwoord uitgebreide feedback. De oefenvragen zelf zijn gebaseerd op het niveau van kennis, toepassing en inzicht. Dit sluit aan bij de vormgeving van toetsen op school.

Verder is bewezen dat informatie die zowel via beeld als via woord gepresenteerd wordt makkelijker kan worden opgeslagen. Deze informatie wordt namelijk via twee afzonderlijke maar gelijktijdige processen verwerkt in de hersenen. Dit maakt het leren effectiever en minder belastend. Deze ondervindingen ondersteunen het gebruik van video’s bij het leerproces.

Examenvoorbereiding

Examentraining & Bundels

Bij Lyceo werken we met wetenschappelijk onderbouwde methodes, zo ook voor de examentrainingen. Tijdens onze examentrainingen krijgen leerlingen kwalitatief goede instructies en worden zij actief betrokken bij de training. Een begeleider controleert daarom in alle fase van het leertraject of jouw kind de stof goed begrijpt. Verder maken onze begeleiders gebruik van feedback en voorbeelden, vanuit de Voordoen-Samendoen-Zelf doen methode.

Effectieve methodes

Het gebruik van o.a. bovenstaande methodes zorgt ervoor dat de examentrainingen van Lyceo effectief zijn. Dat is gebleken uit het onafhankelijk onderzoek van SEO Economische onderzoek. Onze examentrainingen worden gegeven door deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. Deze richten zich niet alleen op de lesstof maar zorgen er ook voor dat jouw kind vol zelfvertrouwen het examen ingaat. En met succes: deelnemers aan onze trainingen scoren gemiddeld 0,7 punt hoger op hun eindexamen! Voor Lyceo Extra-leerlingen is dit zelfs 1,5 punt.

Daarnaast worden de houding en kennis van onze trainers beoordeeld met een 8,3: een cijfer waar we trots op zijn! Leerlingen geven aan veel baat te hebben bij de herhaling van alle examenstof, de extra uitleg en de vaste structuur waarmee de stof wordt behandeld. Klik hier om het onderzoek te bekijken.

Lyceo Samenvatting

Lyceo Samenvattingen bevatten voor ieder vak de complete CE- en SE-stof. Deze stof is overzichtelijk samengevat en aangevuld met voorbeelden, tips & tricks en handige hulpmiddelen per vak. Een samenvatting helpt leerlingen om zich de stof eigen te maken en te kennen in plaats van te herkennen. Zo gaan zij van inzicht in de stof, naar overzicht van de stof, wat helpt om de motivatie te verhogen. Deze hulp is nodig aangezien leerlingen het vaak nog lastig vinden om zelf te bepalen of ze dit overzicht hebben.

Meer informatie

Lyceo Examen Oefenen

Lyceo Examen Oefenen is onderdeel van het digitale platform Lyceo Oefenen. Leerlingen kunnen zich na het volgen van een examentraining verder voorbereiden op hun examens. Voor alle CE-vakken van vmbo-tl, havo en vwo zijn hier theorieteksten, uitlegvideo’s, oefenopgaven en proefexamens te vinden. Voor meer uitleg over de wetenschappelijke onderbouwing, zie Lyceo Oefenen.

Meer informatie

Andere diensten

CodeLab

Bij CodeLab bieden we vier losse modules aan, gericht op cybersecurity, websites bouwen, games maken en Microsoft Office. Op deze manier maken leerlingen kennis met belangrijke digitale vaardigheden. De CodeLabs zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van SLO over digitale geletterdheid. Tijdens de CodeLabs wordt er gebruik gemaakt van voorbeelden, effectieve feedback, kleine groepen en directe instructie. Tijdens CodeLabs krijgt de leerling de mogelijkheid tot zelfstandig werken. Dit is een belangrijke bouwsteen voor motivatie en wordt gestimuleerd door onderwijsvormen waarin enthousiaste begeleiders overleggen i.p.v. opleggen.