Bijles begrijpend lezen

Begrijpend lezen wordt vaak gezien als lastig onderdeel op de basisschool. Toch is begrijpend lezen een belangrijke factor in het bepalen van het middelbare schooladvies. Kan jouw kind hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken? Met bijles begrijpend lezen van Lyceo is deze vaardigheid snel weer onder controle en werkt je kind met meer zelfvertrouwen aan het schoolwerk.

Wat verstaan we onder begrijpend lezen?

Begrijpend lezen betekent letterlijk: het toekennen van betekenis aan geschreven taal, een actief en complex proces waarbij zaken als woordenschat, voorkennis en een juist gebruik van leesstrategieën van essentieel belang zijn. Vaak wordt gezegd dat begrijpend lezen verbetert door veel te lezen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel kinderen houden namelijk niet van lezen. Tegenwoordig is begrijpend lezen veel meer dan alleen vragen beantwoorden over een tekst. Er wordt van een kind gevraagd om signaalwoorden te herkennen en categoriseren, ze moeten teksten kunnen corrigeren, samenvatten en leesstrategieën kunnen toepassen.

Meer weten?

Vraag een informatiepakket aan of neem contact met ons op via 071 – 79 000 40 of info@lyceo.nl, we helpen je graag verder.

Direct aanmelden

Waarom bijles begrijpend lezen belangrijk is?

Kennis en begrip zijn belangrijk, maar bovenal dat jouw kind met zelfvertrouwen plezier krijgt in het vak begrijpend lezen. Jouw kind maakt een enorme groei door. In mogelijkheden, maar ook in verantwoordelijkheden. De juiste begeleiding bereidt je kind optimaal voor op een volgend leerjaar óf de middelbare school. Bij Lyceo leren wij je kind geen trucjes, maar leggen wij juist de focus op het verbeteren van de kennis en vaardigheden. Hierdoor heeft jouw kind langer profijt van onze bijles begrijpend lezen. Kinderen die begrijpend lezen onder de knie hebben, zijn goed voorbereid op de middelbare school.

Hoe werkt bijles begrijpend lezen?

  • Je ontmoet de vaste begeleider voor bijles begrijpend lezen. Een bekend gezicht voor jouw kind, een vast aanspreekpunt voor jou. Samen bekijken we welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben. We maken een plan en bespreken dat met jou.
  • Bij de eerste les is het belangrijk om het Lyceo Stappenplan met de leerling door te nemen. Dit stappenplan helpt de leerling om op een gestructureerde wijze tot een antwoord te komen.
  • We werken tijdens de bijles volgens het voordoen, samendoen, zelf doen De begeleider legt de theorie uit en doet de opdracht voor. Daarna maakt jouw kind de opdracht samen met de begeleider en gaat vervolgens zelf aan de slag
  • We creëren voor de leerlingen een veilige en positieve leeromgeving.
  • Na schooltijd krijgt jouw kind een uur ondersteuning bij het begrijpend lezen. Hoeveel bijlessen er nodig zijn, bespreken we van te voren. Er zijn strippenkaarten van 5, 10 of 20 lessen.
  • Bij de bijles kan er wekelijks gewerkt worden aan één specifiek onderdeel, maar er kunnen ook verschillende onderwerpen behandeld worden. Deze afwisseling is prettig voor de concentratie van de leerling en zorgt voor meer succeservaringen.
Informatiepakket aanvragen