Partner van het onderwijs

Lyceo is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsondersteuner in Nederland. Lyceo heeft als leidend principe ‘partner van het onderwijs’. We zijn er om scholen te ondersteunen bij de niet-kerntaken en om het docententeam maximaal te ontlasten bij de uitvoering van de onderwijstaak. Dit doen we op veel verschillende terreinen: van huiswerkbegeleiding, examentraining, vakantiescholen, lesopvang, surveilleren, bijspijkertrajecten, studiekeuze tot leren programmeren.

Binnenschoolse begeleiding

Door onze huiswerkbegeleiding binnen de school te organiseren, slagen we erin deze optimaal te laten aansluiten bij het lesprogramma en de cultuur van de school. De school kan zo toezicht houden op de geleverde kwaliteit. Onze aanwezigheid binnen de school maakt het bovendien mogelijk om leerlingen  – voor wie begeleiding om verschillende redenen niet vanzelfsprekend is, kosteloos begeleiding te bieden via ons Lyceo Extra-programma. De afgelopen jaren zijn wij in staat geweest landelijk duizenden leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden. Meer informatie over Lyceo Extra vind je hier.

De begeleiding vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de eigen school. De vestigingscoördinator van Lyceo is het vaste aanspreekpunt voor de school, leerling, ouder/verzorger en onze begeleiders. Hierdoor houden we de lijnen met de school kort. Dit komt de effectiviteit van de begeleiding uiteraard ten goede. Zo blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) dat de binnenschoolse begeleiding van Lyceo leerlingen sneller tot zelfstandigheid brengt dan begeleiding op buitenschoolse locaties.

Heldere coördinatie van de ondersteuning

De vestigingscoördinator coördineert een breed pakket van aanvullende diensten zoals vakantiescholen, overstaptrajecten, bijspijkertrajecten, examentrainingen, lesuitval en vele andere binnenschoolse activiteiten. Deze unieke combinatie van huiswerkbegeleiding met andere ondersteunende taken maakt dat wij inmiddels een gewaardeerd partner zijn op honderden scholen in zowel het voortgezet als basisonderwijs.

Mobiliseren van jong talent voor het onderwijs

Bij Lyceo werken dagelijks honderden talentvolle studenten als begeleider en ondersteuner op de scholen waarmee we samenwerken. Dit doen zij onder de professionele begeleiding van de vestigingscoördinator. Het is onze overtuiging dat deze positieve werkervaringen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs bijdragen aan de opwaardering van het onderwijs als toekomstig werkgever. Uit een recente enquête van Lyceo onder onze studenten blijkt dat bijna 40% graag meer wil weten over de mogelijkheid van de instroom in het onderwijs en/of een toekomstige baan in het onderwijs inmiddels serieus overweegt. In het kader van het huidige lerarentekort is deze belangstelling een welkome ontwikkeling.

Dat een bijbaan in het aanvullend onderwijs kan leiden tot een vaste baan als docent, bewijzen een aantal van onze oud-begeleiders. Ze werken inmiddels als docent, of zijn bezig hun bevoegdheid te behalen. Benieuwd naar hun verhaal? Klik op de knop om een aantal interviews te lezen.

Lees meer

Waarom Lyceo op school?

Leerlingen volgen huiswerkbegeleiding en examentraining van Lyceo om verschillende redenen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van onze examentrainingen van SEO Economisch Onderzoek dat…

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact op met Jorn Kersbergen, bereikbaar op 06 124 68 391.