Samenwerking met scholen

Onze begeleiding vindt meestal plaats na de lessen in de vertrouwde omgeving van de eigen school. De vestigingscoördinator van Lyceo is het vaste aanspreekpunt voor de school, leerling, ouder/verzorger en onze begeleiders. Hierdoor zijn de lijnen met de school kort waardoor we de begeleiding goed kunnen afstemmen op het onderwijsaanbod en programma van de school. Doordat de begeleiding op school plaatsvindt, kunnen we de begeleiding bovendien voor een lager tarief aanbieden dan op onze eigen locaties en is de begeleiding dankzij Lyceo Extra voor meer leerlingen toegankelijk.

De meeste leerlingen hebben meer dan voldoende aan de reguliere lessen en de examenvoorbereidingen in het examenjaar. Slechts een klein deel van de leerlingen heeft om uiteenlopende redenen behoefte aan extra ondersteuning.

Waarom Lyceo op school?

Leerlingen nemen deel om verschillende redenen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van onze examentrainingen van SEO Economisch Onderzoek dat:

  • 33% van de deelnemers een slechte uitgangspositie heeft en een examentraining volgt om een hoger cijfer te halen. De overige 67% wil graag meer zekerheid of heeft een hoger gemiddelde nodig.
  • 42% van de deelnemers koos voor een vak waarvoor zij het moeilijk vinden om zichzelf te motiveren.

Op alle scholen waarmee we samenwerken, begeleiden we kinderen via het Lyceo Extra-programma.

 

“Onze school werkt al jaren op een prettige manier samen met Lyceo. Het is fijn om binnen ons eigen schoolgebouw een partij te hebben die leerlingen extra ondersteuning kan bieden. Lyceo pakt dit op een professionele manier op, zodat wij onze leerlingen met alle vertrouwen naar Lyceo kunnen verwijzen. “

  – Evert Pegels, Teamleider vwo Markland Zevenbergen

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie