Remedial teaching

Heb je het gevoel dat jouw kind niet optimaal presteert en er meer inzit? Vindt jouw zoon of dochter het lastig om met breuken te werken of blijft werkwoordspelling achter? Of heeft hij of zij een extra steuntje in de rug nodig om met zelfvertrouwen de midden-, eind-, en doorstroomtoetsen te maken? Tijdens een remedial teaching traject richten we ons op het aanpakken van deze uitdagingen!

Tarieven

Benieuwd naar onze tarieven? Neem contact op met de vestiging van jouw keuze.

Heb je directe vragen? Neem contact met ons op via 071 – 79 000 40 of info@lyceo.nl.

De voordelen van remedial teaching

 • Individuele aandacht en begeleiding voor kinderen op de basisschool
 • Een vaste remedial teacher
 • Leerachterstanden worden weggewerkt en voorkomen
 • Je kind kan weer meedoen met de rest van de klas
 • Met meer zelfvertrouwen naar school
 • Een handelingsplan gebaseerd op de behoefte van jouw kind
Direct contact 

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching biedt uitkomst als leren niet vanzelf gaat. We pakken blokkades en achterstanden aan en proberen verdere leerachterstanden te voorkomen. Aan de hand van een stappenplan leert jouw kind bijvoorbeeld hoe hij of zij het best een tekst kan lezen en de bijbehorende vragen kan maken. Als hij of zij meer moeite heeft met rekenen gaan we aan de slag met het automatiseren van de tafels. Tijdens het remedial teaching traject werken we met jouw kind gestructureerd aan technisch of begrijpend lezen, spelling of rekenen. Net wat jouw kind nodig heeft! Uiteindelijk is het de bedoeling dat je kind om leert gaan met zijn of haar leerprobleem, weer mee kan doen met de groep en met zelfvertrouwen in de klas zit.

Hoe werkt het?

We werken met verschillende trajecten: het begrijpend lezen- en rekentraject duurt 20 weken en het technisch lezen- en spellingstraject 10 weken. Een traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek: het remedial teaching traject start met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met jou en jouw kind.
 • Didactisch onderzoek: om een goed beeld te krijgen van jouw kind, maakt hij of zij in de eerste lessen een of meerdere toetsen. Dit vormt samen met de informatie uit het intakegesprek, een mogelijk gesprek met de leerkracht en eerdere toetsgegevens van school de basis voor het handelingsplan.
 • Handelingsplan: aan de hand van de bevindingen uit het didactisch onderzoek maakt de remedial teacher een handelingsplan. Hierin staan duidelijke doelen en een plan van aanpak voor de komende lessen.
 • Lessen: een les duurt 45 minuten, waarin we het huiswerk bespreken, werken aan een of meerdere doelen en nieuw huiswerk opgeven. We sluiten vaak af met een spelletje, want leren is tenslotte ook leuk! Tijdens de lessen gebruiken we kaartjes met stappenplannen, werkbladen, materiaal of uitrekenpapier, alles om jouw kind zo goed mogelijk te helpen zich de stof eigen te maken.
 • Evaluatie: tijdens de tiende les maakt je kind weer een toets, waarmee we testen hoe hij of zij ervoor staat. Op basis hiervan schrijft de remedial teacher een evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of hij of zij de doelen heeft behaald en of we de remedial teaching stoppen of een vervolgtraject starten.

We bieden remedial teaching aan basisscholieren. Eventueel kunnen we ook een online remedial teaching traject verzorgen.

hoe ziet een rt-les eruit

Onze methode

Motivatie

We besteden, gedurende het remedial teaching traject, veel aandacht aan de motivatie van jouw kind, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. Daarnaast zorgen we voor een fijne en vertrouwde omgeving, waardoor leerlingen met plezier komen.

Onze remedial teachers

Onze remedial teachers zijn specifiek opgeleid voor leerproblematiek. Ons team van RT’ers en orthopedagogen is aangesloten bij de LBRT, de NVO of het NIP.

Veelgestelde vragen
 •     Wat is remedial teaching?

  Remedial Teaching (RT) heeft als doel om leerlingen die een leerachterstand hebben weer verder te helpen met hun schoolwerk. Soms hebben kinderen ergens iets gemist van de leerstof en lopen ze daar later tegenaan. Dan is er sprake van een hiaat. Soms is er sprake van een taalbarrière en bemoeilijkt dat het leren op school. Het kan ook zo zijn dat leerlingen moeite hebben met het functioneren op school doordat ze bijvoorbeeld dyslexie hebben, of een concentratieprobleem, of faalangst of… Bij RT ruimen we blokkades op en geven we de leerlingen handvatten, zodat ze weer verder kunnen groeien!

 •     Voor wie is remedial teaching?

  Deze dienst is vooral bedoeld voor leerlingen met een leerachterstand in het basisonderwijs. Ook kan het goed worden ingezet bij jonge kinderen waarvan de verwachting is dat er een achterstand gaat ontstaan. Vanaf groep 3 wordt de basis gelegd voor het verdere leren. Het is dus belangrijk dat vooral in die eerste leerjaren de begeleiding van goede kwaliteit is. Voor deze jonge leerlingen kan RT dus ook een goed middel zijn om een stevige basis voor leren te helpen leggen.

 •     Wat is het verschil tussen remedial teaching en basisschool bijles?

  Bij remedial teaching gaan we aan de slag met blokkades en leerachterstanden. We werken aan de manier waarop je kind leert en leren hem of haar bepaalde vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat jouw kind weer mee kan doen met de groep en voorkomen we eventuele leerachterstanden in de toekomst. Bij basisschool bijles werken we alleen vakinhoudelijk met je kind aan de lesstof. Dit zorgt voor extra zelfvertrouwen voor bijvoorbeeld aankomende toetsen.

 •     Door wie wordt remedial teaching gegeven?

  Remedial teaching wordt gegeven door (ortho)pedagogen, leerkrachten met (veel) ervaring voor de klas, iemand met een logopedie achtergrond, etc.

 •     Waar wordt remedial teaching gegeven?
 •     Welke diagnostische onderzoeken kunnen worden afgelegd?

  – WISC-V

  – Dyslexieonderzoek

  – Dyscalculiescreening

  – Didactisch onderzoek

  – Executieve functies

  – Screening naar sociaal-emotioneel functioneren en motivatie