Lyceo Extra

OVER LYCEO EXTRA

Lyceo is de grootste aanbieder van steunonderwijs in Nederland: van examentraining en huiswerkbegeleiding tot leren coderen. Je vindt ons door het hele land – op een aantal eigen vestigingen en op talloze scholen waarmee we samenwerken. Als partner van het onderwijs leveren wij graag onze bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid. Zowel binnen als buiten de school zetten onze medewerkers zich dan ook met hart en ziel in om leerlingen, voor wie toegang tot de reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, begeleiding te bieden.

We bundelen onze initiatieven onder de naam ‘Lyceo Extra’:

  • Lyceo Extra Leerlingen
  • Lyceo Extra Zomerkamp
  • Stichting Lyceo Extra

LYCEO EXTRA LEERLINGEN

Het aantal leerlingen dat we kosteloos in de begeleiding opnemen, “de Lyceo Extra leerlingen”, is van enkele tientallen in 2012 gegroeid naar honderden dit jaar. De begeleiding kan bestaan uit huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining. De school geeft bij ons aan welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dit kan om financiële redenen zijn maar bijvoorbeeld ook een complexe thuissituatie of achterstand vanwege langdurige ziekte. Ons doel is om op alle scholen waarmee Lyceo samenwerkt in de vraag naar extra ondersteuning voor deze leerlingen te kunnen voorzien.

LYCEO ZOMERKAMP 

Uit onderzoek in onder meer de Verenigde Staten blijkt dat de leerachterstand van kinderen op achterstandsscholen groter wordt tijdens de zomervakanties. In deze periode hebben ze minder stimulerende ervaringen dan leeftijdsgenoten die een zomerkamp volgen of op vakantie gaan met hun ouders. Met het Lyceo Extra Zomerkamp bieden we deze leerlingen een stimulerende vakantie-ervaring.

Zowel in Den Haag als Rotterdam bieden we 100 leerlingen tussen de 12-15 jaar een weergaloze vakantieweek. Het programma stellen we samen met behulp van externe partners en zit boordevol creatieve, sportieve, leerzame en uitdagende activiteiten. Zo zorgen we samen voor de ultieme zomervakantie-ervaring. We beginnen iedere dag met een gezamenlijk ontbijt en zorgen na het avondprogramma dat de leerlingen weer veilig thuis komen. Ook voor het Zomerkamp dragen de deelnemende scholen de leerlingen aan die hiervoor in aanmerking komen.

 

STICHTING LYCEO EXTRA 

Aanvullend op deze eigen initiatieven in Nederland wordt Lyceo regelmatig gevraagd hulp te bieden op het gebied van onderwijsondersteuning aan kinderen in het buitenland voor wie toegang tot onderwijs beperkt of zelfs tijdelijk onmogelijk is.

Lyceo draagt graag bij aan het verbeteren van de onderwijskansen van deze kinderen. Met dit doel is ‘Stichting Lyceo Extra’ opgericht. We zamelen geld in onder onze klanten en relaties voor deze stichting. De stichting wordt beheerd door een extern aangewezen bestuur, dat erop toeziet dat het jaarlijks beschikbare bedrag volledig ten goede komt aan onderwijsprojecten voor kinderen in vluchtelingenkampen, kindertehuizen of in andere beperkende omstandigheden. De stichting heeft de opdracht het beschikbare geld uitsluitend rechtstreeks te verstrekken aan kleinschalige en uitvoerende organisaties ter plekke zonder tussenkomst van grote, overkoepelende NGO’s.