Over Lyceo Extra

Als partner van het onderwijs leveren we graag onze bijdrage aan kansengelijkheid. Zowel binnen als buiten de school zetten onze medewerkers zich dagelijks in om leerlingen, voor wie toegang tot reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, de nodige begeleiding te bieden.

Gratis begeleiding

Extra ondersteuning ligt immers niet voor iedereen binnen handbereik. Om financiële redenen, een complexe thuissituatie of door ziekte missen sommige kinderen persoonlijke aandacht en begeleiding. En die kunnen ze juist zo goed gebruiken. Voor deze leerlingen is er Lyceo Extra. Per tien deelnemers, bieden we één leerling gratis examentraining of huiswerkbegeleiding aan. De school geeft bij ons aan wie hiervoor in aanmerking komt.

Het aantal leerlingen dat we kosteloos in onze begeleiding opnemen is zo sinds het ontstaan van Lyceo van enkele tientallen per jaar gegroeid naar dagelijks honderden leerlingen in de begeleiding. Het is ons doel  dit aantal ieder jaar fors te verhogen. De afgelopen jaren zijn wij in staat geweest landelijk duizenden leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden.

Meer weten?

Wil jij weten of jouw kind misschien in aanmerking komt voor de kosteloze begeleiding? Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Eén daarvan is natuurlijk of Lyceo een vestiging heeft binnen de school. Als dat het geval is, kun je voor meer informatie terecht bij de Lyceo-vestigingsmanager van de school.

Feiten & cijfers

  • Sinds 2016 hebben we honderden Lyceo Extra-leerlingen opgenomen in de huiswerkbegeleiding.
  • 64% jongens, 36% meisjes
  • Bijna de helft van de leerlingen zit in klas 2 of 3, maar we begeleiden leerlingen in alle leerjaren en op alle niveaus.
  • Het grootste deel van de leerlingen volgt havo-niveau (44%) of vmbo-niveau (30%).

Lyceo Extra Zomerkamp

Naast de kosteloze begeleiding van leerlingen vanuit het Lyceo Extra-programma organiseert Lyceo zogenaamde Lyceo Extra Zomerkampen in grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Enschede. Het Lyceo Extra Zomerkamp is een leerzame en uitdagende vakantieweek voor kinderen in de onderbouw van de middelbare school voor wie ‘op vakantie gaan’ niet vanzelfsprekend is.

Achterliggende gedachte
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de leerachterstand van kinderen die tijdens de lange zomervakantie thuisblijven, groter wordt. Leerlingen die wel op vakantie gaan doen tal van nieuwe stimulerende ervaringen op. Ze komen in een andere omgeving, leren andere mensen kennen, eten andere gerechten. De thuisblijvers doen deze ervaringen niet op. Met de zomerkampen willen we ook deze leerlingen een stimulerende vakantie ervaring geven en dat patroon doorbreken.

Per kamp verwelkomen we 75 leerlingen in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar.

Het programma
Het programma stellen we samen met behulp van externe partners en zit boordevol creatieve, sportieve, leerzame en uitdagende activiteiten. Zo zorgen we samen voor de ultieme zomervakantie-ervaring.

Sponsoring

Lyceo Extra verzorgt de gehele organisatie en uitvoering, waarbij begeleiders van Lyceo zich vrijwillig inzetten als mentor om deze kinderen de tijd van hun leven te geven. We zoeken bij de uitvoering altijd nauwe samenwerking met lokale partijen, gemeenten en bijdragen van particulieren. Samen zorgen  we ervoor dat we het Zomerkamp voor de leerlingen volledig kosteloos kunnen aanbieden.

Concreet zoeken we in elke stad naar sponsor partners in de volgende categorieën:

  • Vervoer van de leerlingen
  • Overnachtingsplaatsen voor de vrijwillige begeleiders
  • Eten en drinken
  • Uitjes
  • Evenementen

Maakt u het Lyceo Extra Zomerkamp mede mogelijk?

“Voor een grote groep kinderen in Rotterdam Zuid is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend. Dankzij het zomerkamp dat Lyceo organiseert, hebben veel kinderen nu toch een leuke en leerzame vakantieweek.”

Wethouder van Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti

“Een mooi initiatief dat met de inzet van veel vrijwilligers vanuit Lyceo en de deelnemende scholen en steun van het bedrijfsleven georganiseerd kan worden. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie traditie en dat veel scholen, ook elders in Twente de komende jaren kunnen aanhaken.”

Burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen

Enkele impressies