Lyceo Extra

Als grootste onderwijsondersteuner van Nederland zetten wij ons actief in voor kansengelijkheid. Extra ondersteuning ligt immers niet voor iedereen binnen handbereik. Om financiële redenen, een complexe thuissituatie of door ziekte is voor sommige kinderen persoonlijke aandacht en begeleiding niet vanzelfsprekend. Terwijl deze kinderen dit soms juist zo goed kunnen gebruiken. Voor deze leerlingen is er ons Lyceo Extra-programma.

Kosteloos begeleiding

Met dit programma bieden wij dagelijks kosteloos begeleiding aan honderden leerlingen. De school bepaalt wie voor Lyceo Extra in aanmerking komt. Door samen te werken met de scholen kan Lyceo structureel extra plekken beschikbaar stellen in zowel huiswerkbegeleiding als examentraining. De afgelopen jaren zijn wij in staat geweest landelijk duizenden leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden. En met succes. Gemiddeld scoren leerlingen in het Lyceo Extra-programma na een examentraining 1,5 punt hoger op het centraal examen.

Feiten & cijfers

  • Sinds 2016 hebben we honderden Lyceo Extra-leerlingen opgenomen in de huiswerkbegeleiding.
  • 64% jongens, 36% meisjes
  • Bijna de helft van de leerlingen zit in klas 2 of 3, maar we begeleiden leerlingen in alle leerjaren en op alle niveaus.
  • Het grootste deel van de leerlingen volgt havo-niveau (44%) of vmbo-niveau (30%).

Meer weten?

Wil jij weten of jouw kind misschien in aanmerking komt voor de kosteloze begeleiding? Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Eén daarvan is natuurlijk of Lyceo een vestiging heeft binnen de school. Als dat het geval is, kun je voor meer informatie terecht bij de Lyceo-vestigingsmanager van de school.

Leerlingen over Lyceo Extra

Lyceo Extra Zomerkampen

Naast de kosteloze begeleiding van leerlingen vanuit het Lyceo Extra-programma organiseert Lyceo zogenaamde Lyceo Extra Zomerkampen in grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Enschede. In 2024 voegen we daar Hengelo aan toe. Het Lyceo Extra Zomerkamp is een leerzame en uitdagende vakantieweek voor kinderen in de onderbouw van de middelbare school die om verschillende redenen geen nieuwe ervaringen opdoen in de zomervakantie.

Achterliggende gedachte

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de leerachterstand van kinderen die tijdens de lange zomervakantie thuisblijven, groter wordt. Leerlingen die wel op vakantie gaan doen tal van nieuwe stimulerende ervaringen op. Ze komen in een andere omgeving, leren andere mensen kennen, eten andere gerechten, etc. De thuisblijvers doen deze ervaringen niet op. Het Lyceo Zomerkamp staat daarom in het teken van talenten ontdekken, spelenderwijs vaardigheden voor de toekomst aanleren en vooral met elkaar onbezorgd veel plezier maken.

Het programma

Het programma stellen we samen met behulp van externe partners op en zit boordevol creatieve, sportieve, leerzame en uitdagende activiteiten. Zo zorgen we samen voor de ultieme zomervakantie-ervaring. Tijdens het kamp verwelkomen we leerlingen in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar.

Sponsoring

Lyceo Extra verzorgt de gehele organisatie en uitvoering, waarbij begeleiders van Lyceo zich vrijwillig inzetten als mentor om deze kinderen de tijd van hun leven te geven. We zoeken bij de uitvoering altijd nauwe samenwerking met lokale partijen, gemeenten en bijdragen van particulieren. Samen zorgen  we ervoor dat we het Zomerkamp voor de leerlingen volledig kosteloos kunnen aanbieden. Concreet zoeken we in elke stad naar sponsor partners in de volgende categorieën:

  • Vervoer van de leerlingen
  • Overnachtingsplaatsen voor de vrijwillige begeleiders
  • Eten en drinken
  • Uitjes
  • EvenementenVoor een grote groep kinderen in Rotterdam Zuid is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend. Dankzij het zomerkamp dat Lyceo organiseert, hebben veel kinderen nu toch een leuke en leerzame vakantieweek.

– Wethouder van Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard MotiEen mooi initiatief dat met de inzet van veel vrijwilligers vanuit Lyceo en de deelnemende scholen en steun van het bedrijfsleven georganiseerd kan worden. Ik hoop dat dit het begin is van een mooie traditie en dat veel scholen, ook elders in Twente de komende jaren kunnen aanhaken.

– Burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen

Samen voor kansgelijkheid

Of kies zelf een bedrag:

Enkele impressies