Wat is de doorstroomtoets? En hoe werkt het?

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. De eindtoets is een belangrijk onderdeel in de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Op basis van deze eindtoets wordt namelijk een schooladvies gegeven. Vanaf volgend schooljaar 2023/2024 gaan hier een aantal veranderingen in plaatsvinden. We brengen je graag op de hoogte van deze veranderingen:

Wat gaat er precies veranderen?

Afgelopen februari is door de Eerste Kamer de wet doorstroomtoetsen PO aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat leerlingen een soepele overgang van de basis- naar middelbare school ervaren. We zetten deze veranderingen per schooljaar 2023 – 2024 voor je op een rijtje:

 • De eindtoets in groep 8 wordt een doorstroomtoets. Deze naam past namelijk beter bij het doel van de toets. De toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo.

 

 • Er is één week (in maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Dit zorgt ervoor dat iedere leerling evenveel kans heeft op een plekje op de middelbare school, passend bij het schooladvies.
 • Het tijdpad verandert van het schooladvies en de toets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school
 • De Centrale Eindtoets stopt. In het schooljaar 2023/2024 kiezen scholen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.
 • Het schooladvies wordt naar boven bijgesteld, als de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft.
 • De kwaliteit van alle doorstroomtoetsen wordt bewaakt door het College voor Toetsen en Examens. Daardoor voldoen alle toegelaten toetsen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan je kind wel wat extra hulp gebruiken bij taal of rekenen? Wie weet dat basisschoolbegeleiding iets voor hem of haar is! Tijdens basisschoolbegeleiding leren we leerlingen leren, zodat ze uiteindelijk weer zelfstandig verder kunnen.

Lees hier alle informatie

Verder lezen?