Vraag 1 van 10

Hidden
Lees de volgende tekst(Vereist)
Stedelijke gemeenten staan voor de uitdaging om verantwoord om te gaan met een groeiende vraag naar mobiliteit in een dichtbevolkt gebied. Parkeerbeleid is een onderdeel van goed mobiliteitsbeleid.
Gemeente Biltsche Venen heeft naast het vernieuwde winkel- en kantorencentrum een parkeerterrein aangelegd. Voor de exploitatie van dit parkeerterrein wil de gemeente het alleenrecht geven aan het particuliere bedrijf €Park. De gemeente heeft een marktonderzoek laten uitvoeren naar de vraag naar parkeerruimte van winkelpubliek en van personeel dat gaat werken in de winkels en kantoren. Daarnaast is een schatting gemaakt van de kosten voor de exploitatie door €Park.

Bij een prijs van 100 cent per uur zal de totale winst ...(1)... maximaal zijn. Bij een prijs die maximale bezetting van het parkeerterrein oplevert, zal €Park ...(2)... maken.

Maak van de bovenstaande zin een juiste economische bewering die betrekking hebben op de marktsituatie voor €Park: