Wat is evolutie?

Evolutie is een langzaam proces, waarbij vormen van leven veranderen van generatie op generatie. Evolutie wordt gestimuleerd op verschillende manieren, bijvoorbeeld door natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie houdt in dat het sterke soort overblijft en het zwakke soort uitsterft. Deze processen leiden tot soortvorming en dragen bij aan de diversiteit.

Afhankelijk van de omgeving en andere factoren kan het evolutionaire pad bij soorten verschillen. Bij divergente evolutie kruisen twee soorten elkaar en in de loop van de tijd lijken de twee soorten steeds minder op elkaar. Dit zorgt voor meer diversiteit in de biosfeer. Bij convergente evolutie gaan twee niet verwanten soorten steeds meer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld als twee soorten zich bevinden in een vergelijkbare omgeving, waardoor beide soorten zich moeten aanpassen aan die omgeving om te overleven.