Wat is het verschil tussen antigenen en antistoffen?

Op de buitenkant van de rode bloedcellen zitten eiwitten die antigenen worden genoemd. Bloedgroep A heeft bijvoorbeeld antigeen A op zijn bloedcel.

Als er vreemde antigenen binnendringen, worden antistoffen geproduceerd.

Antistoffen breken antigenen af of maken antigenen onwerkzaam.

Bij het doneren van bloed geven we alleen onze antigenen. De antistoffen worden uit het bloed gefilterd.

Tabel Bloedgroepen

Bloedgroep A Antigeen A

Antistof B

Bloedgroep B Antigeen B

Antistof A

Bloedgroep AB Antigeen AB
Bloedgroep O Antistof AB

Vb. Bloedgroep A kan niet doneren aan bloedgroep B, aangezien de antigenen (A) zullen worden afgebroken door de antistoffen (A). Bloedgroep 0 kan aan alle bloedgroepen doneren, omdat deze bloedgroep geen antigenen bevat. Bloedgroep AB kan alle bloedgroepen ontvangen, omdat deze bloedgroep geen antistoffen heeft.