Wat is het verschil tussen heffingskorting en aftrekposten?

Deze vraag komt vaak niet op het eindexamen, maar wel op het schoolexamen. Aftrekposten verlagen het belastbaar inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Heffingskortingen worden afgetrokken van het belastingbedrag.