Bij welke alinea begint het slot?

Na het middenstuk komt het slot. In het slot rondt de schrijver het onderwerp af door bijvoorbeeld een conclusie, samenvatting of oproep te maken.