Hoe herken ik tekstverbanden?

Tekstverbanden kan je herkennen aan de signaalwoorden. Signaalwoorden geven de verbanden tussen zinnen en alinea’s aan. Daarom is het verstandig om de signaalwoorden met hun bijbehorende tekstverband te leren, zodat je ze gemakkelijker herkent in de tekst. Lees wel altijd de rest van de tekst, zodat je zeker weet om welk tekstverband het gaat!

Voorbeeld: De woorden ‘en’, ‘ook’, ‘ten eerste’, ‘vervolgens’ wijzen op een opsomming. De woorden ‘bijvoorbeeld’, ‘zoals’, ‘zo’, ‘ter illustratie’ wijzen op een voorbeeld.