Wat is het ontduiken van bewijslast?

Het ontduiken van bewijslast is een drogreden. De schrijver geeft geen onderbouwing voor het standpunt, maar verschuift de bewijslast naar de tegenstander of verzint een reden om geen bewijs te hoeven geven.

Voorbeeld: Dat weet toch iedereen. Ik hoef mijn standpunt niet te bewijzen, het is gewoon zo! Het is vanzelfsprekend. Als jij mij niet gelooft, bewijs het tegendeel maar!