Hoe kan je een redoxreactie onderscheiden van een zuur-base reactie?

Je kunt de reactie herkennen door te kijken naar de lading van individuele stoffen. Voorbeeld: is de volgende vergelijking een redox- of zuur-base reactie?

CaO + H2O -> Ca2+ + 2OH

  • Kijk naar de lading van het calcium. We hebben voor de pijl Ca2+ en na de pijl Ca2+, de lading is dus niet veranderd dus dit is een zuur-base reactie.