Wat is het verschil tussen een atoom-, een ion en een metaalbinding?

Een atoombinding is een binding tussen twee niet-metalen. Die zijn erg goed in elektronen vasthouden, als deze een binding met elkaar aangaan krijg je een gedeeld elektronenpaar. Een ionbinding is een binding die ontstaat tussen een metaal en een niet-metaal. Het elektron gaat hierbij van het metaal naar het niet-metaal toe en hierbij krijg je geladen deeltjes. Een metaalbinding is een binding tussen metaalatomen. Deze zijn niet goed in elektronen vasthouden. Bij deze binding ‘dansen’ de buitenste elektronen een beetje rond, en zitten dus niet echt bij het atoom.