Hoe herken ik de afstand tussen toppen?

Om de afstand tussen twee toppen te berekenen, moet het verschil tussen de x-coördinaten van de toppen worden berekend. Hiervoor moeten eerst beide toppen worden berekend. Dit kan door de afgeleide gelijk te stellen aan 0 (f'(x) = 0) of door functie max op de grafische rekenmachine. Bereken hierna het verschil tussen de twee x-coördinaten.