Cursus pro­fessio­nali­sering coördi­nator burger­schap

Sinds de aangescherpte wet in augustus 2021 in werking is getreden, moet burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend worden aangeboden, in lijn met de visie die de school op burgerschap heeft. Door veranderende wetgeving en inzichten rondom burgerschap is het vaak onduidelijk welke rollen, taken en verantwoordelijkheden een coördinator burgerschap heeft en moet nemen. Kun jij ook extra handvatten gebruiken bij jouw dagelijks werk?

In deze cursus leer je alles over:

  • Visie op burgerschap
  • Draagvlak creëren voor burgerschap
  • Contact met je leidinggevende over burgerschap
  • Het ontwerpen van een leerlijn voor burgerschap
  • Wetgeving rondom burgerschap
  • Borging van burgerschap

De training wordt gegeven door een expert op het gebied van burgerschapsonderwijs, die je direct handvatten en praktijkvoorbeelden geeft om in je eigen school aan de slag te gaan. Er is veel tijd en ruimte voor uitwisseling onderling. Je bouwt dus gelijk een netwerk op dat onmisbaar is in je werk.

Voor wie?

Voor coördinatoren burgerschap binnen het voortgezet onderwijs. Voor deze cursus maakt het niet uit of je net gestart bent of al langer werkzaam bent in deze rol: de inhoud is voor iedereen leerzaam en nuttig.

De praktijk

De cursus is praktijkgericht. Van tevoren nemen we contact op met alle deelnemers. We bespreken welke wensen er precies zijn met betrekking tot deze cursus. De inhoud van de cursus stemmen we daarop af. De trainer houdt rekening met verwachtingen van deelnemers tijdens de bijeenkomsten.

Resultaten: wat levert het op?

  • Je bent je bewust van de belangrijke rol die je hebt bij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
  • Je bent gegroeid in je functie en kunt de aangereikte praktijkvoorbeelden direct toepassen in je werk.
  • Je hebt handvatten ontwikkeld om collega’s binnen de eigen school mee te nemen in burgerschapsonderwijs.
  • Je hebt kennis opgedaan over de verschillende aspecten van burgerschap.
Meer informatie
Wat is je naam?