Huiswerkbegeleiding en bijles van Lyceo

Voor leerlingen die moeite hebben met leren, lastig weer op gang komen als ze thuis zijn, lesstof van een specifiek vak niet (goed) begrijpen of gewoon in hun vrije tijd echt vrij willen zijn, is er huiswerkbegeleiding en bijles. Bij u op school, in een vertrouwde omgeving, begeleiden we na schooltijd leerlingen in kleine groepjes of een-op-een. Dat doen we in een klaslokaal, de mediatheek of een andere geschikte ruimte.

Huiswerkbegeleiding of bijles biedt net dat steuntje in de rug: een leerling kan met een klein beetje hulp toch op zijn of haar niveau meekomen. Met begeleiding op de eigen school is dit extra praktisch, omdat begeleiders snel en makkelijk op de hoogte zijn van de stof die elke leerling op dat moment nodig heeft.

Waarom kiezen ouders/verzorgers voor huiswerkbegeleiding en bijles op school?

Wat je met plezier leert, vergeet je nooit meer. Daarom zijn we gespecialiseerd in het geven van vertrouwen aan onze leerlingen. Bij begeleiding op school blijven leerlingen in een vertrouwde omgeving en houden we bovendien goed contact met docenten over de lesstof en het onderwijsprogramma. De school houdt controle op wat Lyceo aanbiedt, dankzij het directe contact tussen de mentor of docent op school en het team van Lyceo. Het organiseren van de huiswerkbegeleiding en bijles in de school stelt ons niet alleen in staat om gunstige tarieven te bieden, maar ook om binnen ons Lyceo Extra-programma leerlingen te begeleiden voor wie toegang tot de huiswerkbegeleiding anders niet mogelijk zou zijn.

Voor wie is huiswerkbegeleiding?

We leren leerlingen plannen en bieden structuur: dat leidt tot betere resultaten en brengt vaak ook rust thuis. Huiswerkbegeleiding is voor leerlingen die:

  • Nog onvoldoende studievaardigheden hebben.
  • Het lastig vinden om na een hele dag school zonder afleiding huiswerk te maken.
  • Graag beter willen presteren.
  • Te weinig discipline of motivatie hebben.
  • Moeite hebben om de stof te begrijpen.

Hoe werkt huiswerkbegeleiding?

Aan het begin van de begeleiding starten de leerlingen met de Lyceo Studievaardigheden- en Motivatietest. We kijken naar de huidige studievaardigheden van een leerling en naar de mate van intrinsieke en extrinsieke motivatie en prestatiegerichtheid. Aan de hand van de testuitslag stellen we voor de leerling een persoonlijk plan van aanpak op.

Minimaal 10 weken, 3 middagen per week, werken leerlingen met hulp van onze begeleiders aan het plannen en maken van hun huiswerk. Onze begeleiders focussen op het aanleren van studievaardigheden en het zelfstandig en gestructureerd werken. We helpen leerlingen ook bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Niet alleen het zelfvertrouwen van de leerling groeit, maar ook het plezier in het leren komt terug.

Tijdens de begeleiding maken we gebruik van onze eigen methode, Lyceo Leren Leren©. Leerlingen houden zelf hun doelen, planning, studievoortgang en reflectie bij in een overzichtelijk planboek. Ouders/verzorgers kunnen in ons online leerlingvolgsysteem HOMi meekijken met de voortgang van hun kind.

Tussentijdse evaluatie

Ieder half jaar evalueren we de samenwerking met de school, maar tussentijds zijn we uiteraard altijd beschikbaar voor vragen. De vaste vestigingsmanager evalueert daarnaast elke drie maanden met de leerling en de ouders/verzorgers hoe het gaat. Waar nodig passen we de begeleiding tussentijds aan.

Voor wie is bijles?

Bijles van Lyceo betekent: meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en de leerling weer beter presteert. Moeilijke vakken worden weer leuk met bijles! Bijles is voor leerlingen die:

  • Moeite hebben met een schoolvak.
  • Achterlopen op de lesstof.
  • Opzien tegen de lesstof.

Hoe werkt Bijles?

Elke leerling krijgt een-op-een of in kleine groepjes bijles op school van een vaste begeleider van Lyceo. Deze geeft extra uitleg over het vak, helpt bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en leert de leerling studievaardigheden aan. Dit alles volgens de methode: voordoen-samendoen-zelf doen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, verbeteren de resultaten en verdwijnt de leerachterstand. De leerling krijgt weer plezier in het vak.

Contact met ouders

Ouders/verzorgers blijven op de hoogte via ons online leerlingvolgsysteem HOMi. Hierin staat de persoonlijke planning van de leerling, maar ook doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken. Mocht blijken dat de leerling behoefte heeft aan meer of andere begeleiding, dan nemen we uiteraard contact op.

Online tutoring

Tijdens online tutoring volgen leerlingen online een-op-een begeleiding voor een specifiek vak of het aanleren van studievaardigheden. Dit kan vanuit huis, school of een andere locatie op een tijdstip dat de leerling het beste uitkomt. De leerlingen spreken zelf met de begeleider af wanneer zij de tutoring volgen.  Elke leerling volgt minimaal 8 lessen per vak en kan zich maximaal voor 2 vakken aanmelden. Naast de online tutoring krijgen uw leerlingen toegang tot ons digitale leerplatform Lyceo Oefenen.

Subsidieregeling en verantwoording

De overheid investeert de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

De afgelopen jaren heeft Lyceo diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld en veel kennis en ervaring opgedaan in het ondersteunen van scholen. We begeleiden scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen als het uitvoeren en de verantwoording van het subsidieprogramma. Onze programma’s sluiten aan bij de subsidievoorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld. Wij houden wijzigingen hierin continu in de gaten en passen waar nodig onze diensten en materialen aan. Meer informatie over de beschikbare subsidies en bijbehorende ondersteuningsprogramma’s van Lyceo?

Subsidieoverzicht VO

Kosteloze ondersteuning voor Lyceo Extra leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig vanwege een lastige thuissituatie, ziekte of om financiële redenen. Per 10 leerlingen mag de school één leerling aanwijzen die kosteloos huiswerkbegeleiding volgt. In dit Lyceo Extra-programma bepalen we in overleg met de leerling en de ouders hoeveel dagen begeleiding nodig is. Het initiatief voor het aandragen van de leerling ligt volledig bij de school. Lyceo draagt op deze manier structureel bij aan het verbeteren van de kansengelijkheid op school.