Huiswerkbegeleiding en bijles van Lyceo

Voor leerlingen die moeite hebben met leren, lastig weer op gang komen als ze thuis zijn, lesstof van een specifiek vak niet (goed) begrijpen of gewoon in hun vrije tijd echt vrij willen zijn, is er huiswerkbegeleiding en bijles. Bij u op school, in een vertrouwde omgeving, begeleiden we na schooltijd leerlingen in kleine groepjes of een-op-een. Dat doen we in een klaslokaal, de mediatheek of een andere geschikte ruimte.

Huiswerkbegeleiding of bijles biedt net dat steuntje in de rug: een leerling kan met een klein beetje hulp toch op zijn of haar niveau meekomen. Met begeleiding op de eigen school is dit extra praktisch, omdat begeleiders snel en makkelijk op de hoogte zijn van de stof die elke leerling op dat moment nodig heeft.

Lyceo Oefenen

Geef uw leerlingen in combinatie met onze fysieke begeleiding nog meer mogelijkheden om te oefenen, met Lyceo Oefenen: ons online platform met uitlegvideo’s en oefenopgaven (met feedback!). Lyceo Oefenen is er voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels en daar komen tot 2023 regelmatig nieuwe vakken bij. De oefeningen sluiten aan bij de meestgebruikte methodes in Nederland. Lyceo Oefenen is beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo-tl, havo en vwo.

Waarom kiezen ouders/verzorgers voor huiswerkbegeleiding en bijles op school? 

Wat je met plezier leert, vergeet je nooit meer. Daarom zijn we gespecialiseerd in het geven van vertrouwen aan onze leerlingen. Bij begeleiding op school blijven leerlingen in een vertrouwde omgeving  en houden we bovendien goed contact met docenten over de lesstof en het onderwijsprogramma. De school houdt controle op wat Lyceo aanbiedt, dankzij het directe contact tussen de mentor of docent op school en het team van Lyceo. Het organiseren van de huiswerkbegeleiding en bijles in de school stelt ons niet alleen in staat om gunstige tarieven te bieden, maar ook om binnen ons Lyceo Extra-programma leerlingen te begeleiden voor wie toegang tot de huiswerkbegeleiding anders niet mogelijk zou zijn.

Voor wie is huiswerkbegeleiding? 

We leren leerlingen plannen en bieden structuur: dat leidt tot betere resultaten en brengt vaak ook rust thuis. Huiswerkbegeleiding is voor leerlingen die:

 • Nog onvoldoende studievaardigheden hebben.
 • Het lastig vinden om na een hele dag school zonder afleiding huiswerk te maken.
 • Graag beter willen presteren.
 • Te weinig discipline of motivatie hebben.
 • Moeite hebben om de stof te begrijpen.

Voor wie is bijles? 

Bijles van Lyceo betekent: meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en de leerling weer beter presteert. Moeilijke vakken worden weer leuk met bijles! Bijles is voor leerlingen die:

 • Moeite hebben met een schoolvak.
 • Achterlopen op de lesstof.
 • Opzien tegen de lesstof.

Hoe werkt huiswerkbegeleiding? 

Aan het begin van de begeleiding starten de leerlingen met de Lyceo Studievaardigheden- en Motivatietest. We kijken naar de huidige studievaardigheden van een leerling en naar de mate van intrinsieke en extrinsieke motivatie en prestatiegerichtheid. Aan de hand van de testuitslag stellen we voor de leerling een persoonlijk plan van aanpak op.

Minimaal 10 weken, 3 middagen per week, werken leerlingen met hulp van onze begeleiders aan het plannen en maken van hun huiswerk. Onze begeleiders focussen op het aanleren van studievaardigheden en het zelfstandig en gestructureerd werken. We helpen leerlingen ook bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Niet alleen het zelfvertrouwen van de leerling groeit, maar ook het plezier in het leren komt terug.

Tijdens de begeleiding maken we gebruik van onze eigen methode, Lyceo Leren Leren©. Leerlingen houden zelf hun doelen, planning, studievoortgang en reflectie bij in een overzichtelijk planboek. Ouders/verzorgers kunnen in ons online leerlingvolgsysteem HOMi meekijken met de voortgang van hun kind.

Tussentijdse evaluatie

Ieder half jaar evalueren we de samenwerking met de school, maar tussentijds zijn we uiteraard altijd beschikbaar voor vragen. De vaste vestigingsmanager evalueert daarnaast elke drie maanden met de leerling en de ouders/verzorgers hoe het gaat. Waar nodig passen we de begeleiding tussentijds aan.

Huiswerkbegeleiding in het kort: 

 • Ontwikkelen van studievaardigheden.
 • Hulp bij het plannen van het huiswerk.
 • Maak- en leerwerk structureren en organiseren.
 • Inhoudelijke begeleiding bij het maak- en leerwerk.
 • Coaching op het gebied van motivatie.
 • De leerling verder op weg helpen naar meer zelfstandigheid.

Hoe werkt Bijles? 

Elke leerling krijgt een-op-een of in kleine groepjes bijles van een vaste begeleider van Lyceo. Deze geeft extra uitleg over het vak, helpt bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en leert de leerling studievaardigheden aan. Dit alles volgens het stramien: voordoen-samendoen-zelf doen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, verbeteren de resultaten en verdwijnt de achterstand. De leerling krijgt weer plezier in het vak.

Contact met ouders

Ouders/verzorgers blijven op de hoogte via ons online volgsysteem HOMi. Hierin staat de persoonlijke planning van de leerling, maar ook doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken. Mocht blijken dat de leerling behoefte heeft aan meer of andere begeleiding, dan nemen we uiteraard contact op.

Bijles in het kort: 

 • Vakinhoudelijke begeleiding in een één-op-één situatie.
 • Een vaste, ervaren begeleider.
 • Werken aan meer overzicht en structuur.
 • Het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de resultaten.
 • Door succeservaringen het plezier terugkrijgen in het schoolvak.

Tarieven

Vaak starten leerlingen bij ons met vier of vijf dagen begeleiding, en bouwen we af wanneer de leerling zelfstandiger wordt. Met elke school maken wij afspraken op maat.

Kosteloze ondersteuning voor Lyceo extra leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig vanwege een lastige thuissituatie, ziekte of om financiële redenen. Per 10 leerlingen mag de school één leerling aanwijzen die  kosteloos huiswerkbegeleiding volgt. In dit Lyceo Extra-programma bepalen we in overleg met de leerling en de ouders hoeveel dagen begeleiding nodig is. Het initiatief voor het aandragen van de leerling ligt volledig bij de school. Lyceo draagt op deze manier structureel bij aan het verbeteren van de kansengelijkheid op school.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd terecht bij één van onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

T: 071 – 79 000 40
E: info@lyceo.nl