Implemen­tatie­traject Burger­schap

Op de meeste scholen worden al heel veel activiteiten rondom burgerschap georganiseerd. In de praktijk betekent dit vaak dat het initiatief hiervoor bij één of enkele collega’s ligt. Dat kan anders! Immers alle docenten kunnen vanuit hun vakgebied invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Door middel van een implementatietraject burgerschap wordt het draagvlak en de zichtbaarheid van burgerschap in de school vergroot.

Ook voor een traject voor (of in combinatie met) LOB kunt u bij ons terecht.

Voor wie?

Voor een effectief traject is het verstandig collega’s te laten deelnemen met verschillende rollen binnen de school. Deelname van een directielid is hierbij een voorwaarde. De groep kan bijvoorbeeld bestaan uit docenten en mentoren uit verschillende leerjaren, een burgerschapscoördinator en een directielid.

De praktijk

Het traject bestaat veelal uit zes stappen, waarvan vijf fysieke bijeenkomsten van een dagdeel bij jou op school. Als eerste wordt door middel van een begeleide teamscan gekeken naar de huidige stand van zaken op het gebied van burgerschap, gezien vanuit verschillende invalshoeken binnen de school. Van hieruit wordt vervolgens de uitslag besproken aan de hand van verschillende thema’s. Er wordt gekeken naar grote verschillen en natuurlijk ook naar de overeenkomsten. Dit wordt, onder deskundige begeleiding, met elkaar in verband gebracht om te komen tot speer- en ontwikkelpunten. Uiteraard in relatie tot jullie visie op burgerschap.

Resultaten: wat levert het op?

Na afloop van het traject is er meer draagvlak voor burgerschap. Burgerschap wordt niet meer gezien als een losstaand thema, maar als een rode draad waar iedereen binnen de school bij betrokken is. Er is een (vernieuwde) visie op burgerschap geschreven, ondersteund door het hele team. En tot slot is er een ‘implementatieplan burgerschap’ ontwikkeld, waarmee duidelijk is welk stappen er met elkaar gezet moeten worden.

Meer informatie
Wat is je naam?