Vakantieschool bij u op school

Voor leerlingen die dreigen te blijven zitten, biedt Lyceo een extra steuntje in de rug. Na het volgen van onze vakantieschool, vaak in de lente of in de zomer, gaat maar liefst 82% van de deelnemers alsnog over. Leerlingen beoordelen onze vakantieschoolbegeleiders niet voor niets met een 8,3!

De vakantieschool kent verschillende varianten:

  • Eén legt de nadruk op het aanleren en verbeteren van studievaardigheden en geven we zes weken lang, drie middagen in de week.
  • De tweede biedt vakinhoudelijke begeleiding bij één of twee vakken, gedurende twee keer twee dagen of vier aaneengesloten dagen.
  • De laatste variant richt zich op het bijspijkeren van het vak wiskunde en duurt vier dagen. We werken met speciaal ontwikkelde oefenbundels voor de onderbouw op vmbo-tl-, havo- en vwo-niveau met opgaven en uitwerkingen. Daarnaast krijgen leerlingen toegang tot ons digitale platform Lyceo Oefenen.

Doelen en planning

Samen met de leerling bepalen we een persoonlijk lesprogramma en een planning: wat wil de leerling bereiken met de vakantieschool? De begeleiding vindt plaats in kleine groepjes, met de focus op zelfstandig werken onder begeleiding. We gebruiken het materiaal dat de school bij ons aanlevert en bieden tussendoor Hoofd, Hart en Lijf-activiteiten aan.

Toetsing

Aan het begin van de begeleiding maakt elke leerling de Studievaardigheden- en Motivatietest. Daarmee brengen we de aandachtsgebieden in kaart. We kijken naar de huidige studievaardigheden van de leerling en naar de mate van intrinsieke en extrinsieke motivatie en prestatiegerichtheid. Daar past de begeleider de individuele begeleiding op aan.

Evaluatie

De voortgang van elke leerling houden we bij in persoonlijke logboekjes. Na afloop evalueren we met de school. U kunt desgewenst ook kiezen voor een eindtoets, om te bepalen of de vakinhoudelijke kennis en de studievaardigheden op het vereiste niveau zijn.