Bericht over examentraining n.a.v. coronamaatregelen.

Update 27-03-2020   14:50

Geachte Klant,

In vervolg op ons eerdere bericht van 24 maart jl. informeren wij u graag aanvullend inzake de voucher.

In deze zeer onzekere en moeilijke tijd doen onze medewerkers er alles aan om waar zij kunnen onze leerlingen te ondersteunen. Het is voor hen van grote betekenis dat zovelen van u blijken van steun en begrip hebben gegeven. Waarvoor onze dank.

Tegelijkertijd hebben wij vanzelfsprekend begrip voor ieder van u die met vragen zit over de voucher. Voor de duidelijkheid willen wij daarom hier nog eens bevestigen dat onze voucher:

 1. anders dan andere vouchers niet persoonsgebonden en dus vrij overdraagbaar is;
 2. geldig blijft tot 1 juni 2021;
 3. gedurende de gehele periode inzetbaar is op al onze diensten (zie lijst in eerdere bericht)

In de tussentijd verzoeken wij u uw vragen uitsluitend via de daartoe beschikbare kanalen (info@lyceo.nl) en telefonisch (071 790 00 40) aan ons voor te leggen en niet bij onze medewerkers in het land. Zoals gezegd is het ook voor hen een bijzonder moeilijke tijd en zij zijn niet in staat namens de organisatie uw vragen te beantwoorden. Wij zullen in de komende weken alle vragen centraal verwerken.

Helaas hebben enkelen van u gemeend, wellicht uit teleurstelling,  persoonlijke informatie van onze medewerkers op Facebook te moeten delen. Het spreekt voor zich dat wij dit als organisatie afkeuren en hoewel het om een beperkt aantal berichten ging hebben wij ons, ter bescherming van onze medewerkers, toch genoodzaakt gezien onze Facebook-pagina voor een korte periode af te sluiten.

Zoals gezegd hebben wij van zeer velen van u steun en begrip ontvangen in deze voor ons (en iedereen in Nederland) uitzonderlijk moeilijke situatie. Dat is echt hartverwarmend. Nogmaals veel dank daarvoor.

Het Lyceo team

Laatst bijgewerkt: 27-03-2020  14:50

____________________________________________________________________________________________

Update 24-03-2020  19:30

Geachte klant,

In vervolg op ons bericht van 24 maart willen u graag aanvullend informeren over de vervallen examentraining.

In de eerste plaats ontvangt u in de voorbereiding op de schoolexamens binnen enkele dagen toegang tot alle opgaven van Examen Oefenen. Dit betekent dat er direct geoefend kan worden met meer dan 500 extra online oefenopgaven voor de vakken van het schoolexamen. Per opgave wordt er direct feedback gegeven over wat er goed of minder goed gaat.

De examenbundel van het door u bestelde vak met uitleg over alle onderwerpen van het examenprogramma, inclusief oefenopgaven en antwoorden, wordt zo snel mogelijk naar uw huisadres gestuurd.

Daarnaast treft u hier meer informatie over de voucher die ter compensatie van de waarde van de vervallen examentraining wordt aangeboden. De voucher kunt u in de aankomende periode inzetten voor een van de onderstaande diensten:

 • Online groepstrainingen in voorbereiding op de nog komende schoolexamens
 • Online bijles in voorbereiding op de komende schoolexamens
 • Herexamentrainingen (indien nodig) voor het 2e tijdvak
 • Studiekeuzeadvies
 • Online huiswerkbegeleiding voor de rest van dit schooljaar voor u of familie of vrienden

De vouchers kunt u ook gebruiken voor diensten in het gehele aankomende schooljaar, zoals:

 • Examentrainingen in alle weekenden en vakanties
 • Huiswerkbegeleiding
 • (Online) bijles (ook in het vervolgonderwijs)
 • Studiecoaching (ook in het vervolgonderwijs)
 • Studiekeuzeadvies
 • Leren programmeren (Lyceo codelab)
 • Tentamentrainingen (in het vervolgonderwijs)

De voucher kan worden ingezet voor uzelf, of voor familie of vrienden en is geldig tot 1 juni 2021. In de komende week ontvangen alle klanten hun unieke code en de laatste gedetailleerde informatie.

Zoals u begrijpt doen wij er onder de huidige moeilijke omstandigheden alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de vervallen training passend te compenseren.

Wij danken u voor het getoonde begrip en vertrouwen.

Het Lyceo team

Laatst bijgewerkt: 24-03-2020  19:30

____________________________________________________________________________________________

Geachte klanten,

Naar aanleiding van de extra maatregelen van de overheid van 23 maart en de berichtgeving van minister Slob en de afgekondigde maatregelen met betrekking tot de eindexamens willen we graag u het volgende berichten.

Minister Slob heeft namens de regering besloten de centrale eindexamens voor 2020 te schrappen. Hierdoor zijn wij helaas niet in staat de geplande examentrainingen te verzorgen, behalve voor afwijkende situaties. Er is hier sprake van overmacht. Desalniettemin hebben wij besloten dat u het bedrag dat u aan ons heeft betaald tegoed houdt in de vorm van een voucher. Dat betekent ook dat wij reeds betaalde gelden niet zullen kunnen restitueren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

U of uw gezin kunt met de voucher een andere dienst bij ons afnemen, ter hoogte van het bedrag van de examentraining. De voucher blijft geldig tot uiterlijk één jaar na uitgifte hiervan. Over de verdere voorwaarden van de voucher zult u op de kortst mogelijke termijn nader worden geïnformeerd. Mocht er voor uw zoon of dochter sprake zijn van afwijkende situaties, dan berichten wij u daar zo spoedig mogelijk over.

De huidige omstandigheden zijn uitzonderlijk en van een ongekende omvang en rechtvaardigt ons besluit. Wij zien graag dat u gebruikmaakt van onze voucher ter compensatie van het gemis aan examentraining.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vragen wij u hiermee nog even te wachten. Onze klantenservice kan u op dit moment niet anders informeren dan dit bericht.

Team Lyceo

Laatst bijgewerkt: 24-03-2020  13:00

____________________________________________________________________________________________

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de diensten van Lyceo?

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen van de overheid van maandag 23 maart zijn op dit moment alle activiteiten van Lyceo op scholen en op locaties opgeschort tot in ieder geval 6 april a.s.

Huiswerkbegeleiding op afstand en online Bijles
Uiteraard staan onze vestigingscoördinatoren klaar om uw kind op afstand te begeleiden. Dit doen we onder meer via ons leerlingvolgsysteem HOMI en onze eigen Leren Leren-methode ondersteund door videoconferencing. Inmiddels is online bijles mogelijk in alle vakken. Ons team werkt hard aan een breed pakket van aanvullende digitale diensten. Houd hiervoor onze website in de gaten, deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, of bel ons voor meer informatie over online huiswerkbegeleiding en bijles op telefoonnummer: 071 790 00 40.

De tijdelijke omschakeling van onze dienstverlening op locatie naar online is volop gaande en de eerste resultaten zijn zonder meer bemoedigend. Ervaringen worden door het hele land gedeeld zodat onze ondersteuning online zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven.

Laatst bijgewerkt: 24-03-2020  10:00

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie