Huiswerk maken en toetsen leren op de middelbare school

Wanneer je van de basisschool naar de middelbare school gaat, krijg je te maken met veel veranderingen. De voornaamste veranderingen zijn het huiswerk en de vele toetsen die je op de middelbare school maakt. Daarnaast ligt het niveau hoger en is ook de hoeveelheid schoolwerk groter. Dit is voor veel leerlingen best even wennen. Hoe maak je huiswerk op de middelbare school? Hoe leer je voor toetsen? En hoe plan je al je schoolwerk? Op deze pagina vertellen we je alles wat je moet weten over het maken van huiswerk en het leren van toetsen op de middelbare school.

De middelbare schooltijd ziet er niet voor iedere leerling hetzelfde uit. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende niveaus die je op de middelbare school kunt volgen. Daarnaast zijn er kleine verschillen tussen middelbare scholen. Voor iedere leerling op de middelbare school zijn er in ieder geval een aantal overeenkomende schooljaren: de brugklas, het jaar waarin je een profiel of leerweg kiest en het examenjaar. Deze jaren zijn onderverdeeld in de onderbouw en de bovenbouw. De brugklas valt onder de onderbouw, het jaar waarin leerlingen een profiel of leerweg kiezen is het overgangsjaar en het examenjaar valt onder de bovenbouw.

De onderbouw

1. De brugklas

Iedere leerling begint zijn of haar middelbare schooltijd in de brugklas. De brugklas is de overbruggingsperiode tussen de basisschool en de middelbare school. In deze periode is het de bedoeling dat je went aan de nieuwe manier van school volgen. Het is namelijk nogal een overstap die je maakt van de basisschool naar de middelbare school. Zo kom je bij nieuwe leerlingen in de klas, krijg je nieuwe docenten, wissel je na elke les van lokaal, krijg je niet meer de hele dag les van dezelfde docent, volg je veel meer vakken en zit je ineens in een ander (veel groter) schoolgebouw. Dit zijn allemaal nieuwe ervaringen, die kunnen zorgen voor enige spanning. Zeker op die eerste schooldag van het brugklasjaar, wanneer je nog niet weet wat je kunt verwachten. Hoe overleef je nou die eerste dag op de middelbare school? En welke schoolspullen heb je echt nodig voor die eerste schooldag? Allemaal vragen die over die eerste dag in je op kunnen komen.

Afhankelijk van de school waar je naartoe gaat, kom je in een enkele of gemengde brugklas terecht. Gemengde brugklassen zijn vmbo-tl/havo klassen of havo/vwo klassen. Tijdens de brugklas kun je  dan samen met je docenten kijken welke van de twee niveaus beter bij je past. Aan het eind van het brugklasjaar wordt bepaald welke van de twee niveaus je in de tweede klas volgt (op sommige scholen kun je ook nog naar een gemengde tweede klas). Wanneer je in een enkele brugklas terecht komt, begin je al direct op één niveau: het niveau wat je vanuit de basisschool als advies hebt gekregen. Dit niveau volg je dan in principe ook in de tweede klas, tenzij in de brugklas is gebleken dat dit toch geen goede match is.

Schoolvakken

In welke brugklas je ook terechtkomt, je krijgt schoolvakken die je op de basisschool nog niet kreeg. Een aantal schoolvakken is verplicht, waaronder:

 • Nederlands
 • Engels
 • wiskunde
 • aardrijkskunde
 • biologie
 • minstens één andere vreemde taal
 • lichamelijke opvoeding

Daarnaast krijg je andere, niet verplichte, vakken. Deze zijn deels afhankelijk van jouw school en het niveau dat je volgt. Veelvoorkomende vakken zijn: Latijn, tekenen, handvaardigheid of geschiedenis. Op sommige middelbare scholen worden ook andere vakken aangeboden, zoals Spaans, Chinees of techniek. Wil je graag een specifieke taal of een ander vak volgen? Dan is het verstandig om van tevoren uit te zoeken of dit vak aangeboden wordt op de middelbare school waar jij naartoe wilt.

Voor alle, verplichte en niet verplichte, vakken krijg je huiswerk en een vorm van toetsen. In groep 8 kreeg je waarschijnlijk ook al wat huiswerk, maar vanaf de middelbare school wordt deze hoeveelheid groter en het niveau hoger. Dat is best even wennen. Wat houdt huiswerk nou eigenlijk in? En waarom is huiswerk zo belangrijk?

Huiswerk

Huiswerk is schoolwerk waarbij je, buiten de les om, oefent met bekende lesstof of je verdiept in nieuwe lesstof. Bekende lesstof is de stof die tijdens de les al is besproken door de docent. Hiervoor krijg je vaak huiswerk dat bestaat uit opdrachten uit een (werk-)boek. Nieuwe lesstof is de stof die je nog niet eerder voorbij hebt horen of zien komen tijdens de les. Hiervoor is het huiswerk dan ook vaak alleen het doorlezen van het lesboek als voorbereiding op de nieuwe les.

In de brugklas zijn leerlingen gemiddeld één tot twee uur per dag kwijt aan huiswerk maken. Uit onderzoek weten we dat leerlingen die hun huiswerk maken, beter presteren op school. Zeker wanneer leerlingen goede feedback ontvangen op het huiswerk dat ze maken, is dit effect groot. Huiswerk zorgt namelijk voor:

 • Beter begrip van de stof
 • Kritisch leren nadenken
 • Goede voorbereiding op volgende lessen
 • Beter zelfstandig werken

Al dit huiswerk is natuurlijk nieuw en daardoor kan het best lastig zijn om dit allemaal goed te plannen. Huiswerkbegeleiding kan daarbij halen!

Toetsen

Na afloop van een bepaalde periode of een bepaald onderdeel van de stof, krijg je voor de meeste vakken een toets. Hiermee wordt getest hoe goed jij de stof kent. Ook hier ligt het niveau weer wat hoger. Je hebt daardoor waarschijnlijk meer tijd nodig voor het leren.

Voor de talen die je op de middelbare school volgt, krijg je ook nog twee andere soorten toetsen: leestoetsen en luistertoetsen. Voor zowel leestoetsen als luistertoetsen is oefenen de beste manier om je goed voor te bereiden.

Feedback

Op de middelbare school geven je docenten inhoudelijke feedback op huiswerk, toetsen en presentaties. Dit is een belangrijk deel van jouw leerproces. Hoe beter je hiermee omgaat, hoe meer je hiervan leert. Daarom is het belangrijk om te leren hoe je goed omgaat met feedback. Zo haal je hier het meeste uit en heb je er op de middelbare school, maar ook daarna, alleen maar profijt van.

Dit alles klinkt allemaal misschien best overweldigend! Maar weet dat jij niet de enige bent. Iedereen uit jouw klas en alle andere brugklassen, maakt precies hetzelfde mee. Lukt het toch niet helemaal of loop je ergens tegenaan? Dan kun je naar je mentor gaan. Met hem of haar heb je regelmatig een gesprekje over hoe het met je gaat. Jouw mentor is er niet om inhoudelijk met de stof te helpen, maar helpt jou met hoe het in het algemeen met je gaat en hoe jij je voelt. Zo kijk je samen of je op het juiste niveau en in de juiste klas zit en of er eventueel dingen zijn waarmee je extra hulp kunt krijgen. Zo heb je dus altijd iemand om op terug te vallen tijdens jouw volledige brugklasjaar.

2. Tweede klas

Na de brugklas volgt de tweede klas. Op sommige scholen is dit een tweede brugklasjaar, op andere scholen volg je dan het niveau waar je het beste past. Voor leerlingen op het vmbo is het tweede jaar direct het jaar waarin zij een leerweg kiezen.

In de brugklas krijg je over het algemeen wat meer begeleiding en hulp bij de verschillende onderdelen van school. Vanaf de tweede klas wordt er meer zelfstandigheid van je verwacht. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk, bij voorkeur al in de brugklas, te leren hoe je goed kunt plannen. Dat gaat samen met je tijd goed indelen op de middelbare school, maar ook buiten school.

Plannen

Goed plannen op de middelbare school is belangrijk om overzicht te houden en de rust te bewaren. Je voorkomt hiermee dat je achter loopt op de lesstof en uitstelgedrag ontwikkelt. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor jouw cijferlijst. Als je toch last hebt van uitstelgedrag gedurende het schooljaar, is het belangrijk dat je hier ook weer vanaf komt. Je leest hier hoe je dat doet.

Huiswerk maken en opletten tijdens de les zijn belangrijk. Hoe beter jij bij bent met de lesstof, hoe makkelijker jij je toetsen kunt leren. Dit bestaat namelijk uit meerdere onderdelen, waaronder: actief aan de slag gaan met de stof (bijvoorbeeld door een samenvatting te maken), leren, overhoren en oefenen. Een aantal algemene tips, die je het hele schooljaar door kunt gebruiken:

 • Lees voor de les de stof door
 • Maak aantekeningen van dingen die de docent vaak herhaalt
 • Maak je huiswerk
 • Schrijf een samenvatting
 • Oefen met oefenvragen

Goed voor jezelf zorgen

Het plannen en voorbereiden van jouw huiswerk en toetsen neemt best veel tijd in beslag en kan af en toe ook best wat stress veroorzaken. Zorg daarom goed voor jezelf! Las regelmatig pauzes in en doe tussen het leren door ook wat leuks. Daarnaast is het belangrijk om gezond te eten en goed te slapen. Voeding en slaap hebben namelijk veel invloed op je gezondheid en concentratievermogen. We geven je graag tips over hoe je beter om kunt gaan met stress en tijdsdruk voor huiswerk en toetsen.

Huiswerkbegeleiding

Wanneer je het lastig vindt om dit allemaal zelf te doen, kun je ervoor kiezen om huiswerkbegeleiding te volgen. Tijdens huiswerkbegeleiding leer je leren, plannen en structureren, herhalen en reflecteren. Een aantal handige studievaardigheden, waar je de rest van je school- en werkcarrière nog gebruik van maakt. Misschien wordt er op jouw school huiswerkbegeleiding gegeven. Dan kun je je direct via school aanmelden. Geen huiswerkbegeleiding op jouw school? Kijk dan op onze website: er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt.

Online oefenen

Natuurlijk zijn niet alleen de studievaardigheden, maar ook de kennis en vaardigheden van de lesstof van belang. Daarom zijn er online oefenplatformen waar je extra kunt oefenen met inhoudelijke lesstof. Tijdens huiswerkbegeleiding krijg je toegang tot ons online oefenplatform Lyceo Oefenen, vol uitlegvideo’s en extra opdrachten. Lyceo Oefenen is eenvoudig toegankelijk via je laptop of de app op jouw telefoon. Zo kun je altijd gemakkelijk extra oefenen met de stof, waar je ook bent. Handig toch?!

Online oefenen

3. Derde klas

Het profielkeuzejaar voor 3-havo en 3-vwo en het leerwegkeuzejaar voor 2-vmbo is opnieuw een spannend jaar met zijn eigen uitdagingen. Dit is het laatste jaar van de onderbouw, waarin alle leerlingen kiezen welke richting en welke vakken ze in de bovenbouw willen volgen. Deze keuze heeft voor een deel ook invloed op de vervolgstudies die je na de middelbare school kunt kiezen. Niet zomaar een keuze dus, maar eentje waar je tijd aan moet én wilt besteden.

Een profiel of leerweg kiezen

Op het vmbo kies je een van de volgende leerwegen:

 • Economie
 • Landbouw
 • Techniek
 • Zorg & welzijn

Op de havo en het vwo kies je een van de volgende profielen:

 • Cultuur en maatschappij
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

Voor alle leerwegen en profielen geldt dat er een aantal vaste vakken bij horen, die je sowieso moet volgen. Daarnaast kun je een aantal vakken kiezen, zoals een taal of een extra vak.

Hoe kies je een profiel of leerweg op de middelbare school? Waar baseer je deze keuze op? En in hoeverre heeft de school hier iets over te zeggen? De keuze ligt voornamelijk bij jezelf, maar jouw leraren van de verschillende vakken geven een advies over in hoeverre zij denken dat je in staat bent om het desbetreffende vak in de bovenbouw te volgen. Op basis van deze adviezen en jouw eigen voorkeuren maak je uiteindelijk een keuze. Het is vaak ook mogelijk om een extra vak of twee profielen tegelijk te volgen. Zoiets besluit je altijd in overleg met jouw school.

Om een zo goed mogelijke keuze te maken, is het verstandig om alvast na te denken over een richting voor een vervolgstudie. Je plant met jouw profielkeuze ook al een deel van je toekomst. Voor sommige vervolgopleidingen moet je namelijk bepaalde vakken hebben gevolgd op de middelbare school.

Buitenschoolse training

Op veel scholen kun je kiezen voor informatica, een interessant vak in deze digitale tijd. Maar misschien wil je meer uitdaging in deze richting. Je kunt er dan voor kiezen om in de vakantie extra programma’s te volgen, waarin je meer vaardigheden leert omtrent IT en ICT. In de zomervakantie vinden onze CodeLabs plaats. Er zijn hierbij 4 modules waar je uit kunt kiezen: games maken, Microsoft Office, programmeren of cybersecurity. Zo kun je extra vaardigheden ontwikkelen.

De bovenbouw

4. Vierde klas

Na de derde klas begint de bovenbouw. In de bovenbouw ga je gerichter aan de slag met de vakken die je hebt gekozen. Zo ga je dieper in op de stof en worden hiermee de toetsen ook moeilijker. Dit is ook als voorbereiding richting de examens. Alle lesstof uit de bovenbouw komt namelijk terug in het examenjaar. Je bouwt constant verder op de stof van het jaar ervoor.

Bijles

Nu de moeilijkheidsgraad steeds hoger komt te liggen en je je steeds meer moet verdiepen in de stof, merk je misschien dat een bepaald vak jou niet zo goed ligt. Dan kun je wellicht wat extra hulp gebruiken bij dat specifieke vak. Met bijles krijg je een-op-een begeleiding van iemand die al je vragen kan beantwoorden en kan helpen bij het oefenen en leren voor het vak. Met deze extra hulp kan ook jij dat vak, wat je eerst zo moeilijk vond, weer leuk vinden en hier goede cijfers voor halen. Tegenwoordig volg je bijles ook gewoon online vanuit huis, hoe makkelijk is dat?! Jij plant je bijlessen in, samen met jouw begeleider, naast je drukke schema met sport, afspraken en vrije tijd. Naast deze redenen, zijn er nog veel meer voordelen aan online bijles.

Nu je steeds meer grote en belangrijke toetsweken krijgt, wil je je hier goed op voorbereidenHoe leer je het beste? En kun je beter leren met muziek aan of uit? Verdiep je hierin om te kijken wat voor jou het beste werkt. Zo bouw je alvast een manier van werken op voordat je aan je examens begint.

Meer uitleg

Soms is het fijn om lesstof op een andere manier nog eens uitgelegd te krijgen. Dit kan uiteraard met bijles, maar gelukkig zijn er online ook  veel handige tools te vinden die je helpen met het leren voor jouw toetsen. Zo vind je op YouTube ontzettend veel uitlegvideo’s van verschillende docenten en begeleiders, die je kunnen helpen om de stof beter te begrijpen. Ook zijn er websites waar je bijvoorbeeld ezelsbruggetjes kunt vinden, om het leren en onthouden van belangrijke stof makkelijker te maken. Genoeg hulpmiddelen dus die je gemakkelijk vanuit huis kunt gebruiken.

5. Vijfde klas

Het één na laatste jaar van de bovenbouw is het voorexamenjaar: 3 vmbo, 4 havo of 5 vwo. Dit is het jaar voordat je eindexamen doet. Dit jaar ziet er vaak al anders uit dan de schooljaren hiervoor. In dit jaar krijg je namelijk voor verschillende vakken al schoolexamens en word je klaargestoomd voor het eindexamenjaar. Alles over het voorbereiden voor de school- en eindexamens delen we op deze pagina met je.

Meer blogs met handige tips

Naar alle blogs

Meer over het examenjaar

Alles over de examens