Dyslexiebegeleiding

Heb je dyslexie en belemmert dit je in je schoolprestaties? Lyceo biedt individuele begeleiding die er specifiek op gericht is om hier beter mee om te kunnen gaan. Je gaat aan de slag om effectieve lees-, schrijf- of rekenstrategieën aan te leren of te versterken.

Wat houdt dyslexiebegeleiding in?

Bij deze vorm van begeleiding zal er specifiek op het leerprobleem van de leerling ingegaan worden. Er zal met concreet materiaal gewerkt worden om de moeilijkheden met lezen, schrijven of rekenen aan te pakken. Er zal de tijd genomen worden om het automatiseren te bevorderen.

Wat zijn de voordelen?

  • De begeleiding wordt uitgevoerd door ervaren psychologen/pedagogen
  • Intensieve en individuele begeleiding
  • Er zijn mogelijkheden voor het werken met Kurzweill
  • Indien gewenst zal er contact met school onderhouden worden

Voor wie?

Deze begeleiding is bedoeld voor basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten met een diagnose of een vermoeden van dyslexie.

Aanmelden

Meld je aan. Er zal een intakegesprek plaats vinden om de verwachtingen met ouders af te stemmen.