De cijfer-vereisten voor het eindexamen

Ben je benieuwd naar de cijfer-vereisten rondom de examens? Je leest het hier op deze pagina. Mocht je benieuwd zijn naar meer relevante en handige content over de eindexamens, neem dan ook eens een kijkje op deze pagina, of lees onze blogs.

 •     Hoe zwaar telt het eindexamen mee?

  Het eindexamencijfer is het gemiddelde van je schoolexamencijfers en je centraal examencijfer. Het eindexamencijfer telt dus mee als de helft van je totale eindcijfer, met het gemiddelde van je schoolexamencijfers als andere helft. In dit blog lees je hoe je je gemiddelde cijfers berekent.

 •     Hoeveel onvoldoendes mag je hebben om te slagen?

  Voor het antwoord op deze vraag kun je het best een kijkje nemen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens. Hier kun je per schoolniveau zien wat de precieze regels omtrent onvoldoendes zijn om te kunnen slagen.

 •     Wat moet je gemiddelde zijn om te slagen?

  Dit is iets dat verschillend is per schoolniveau. Bekijk https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ eindexamens voor de precieze regels omtrent dit onderwerp.

 •     Wanneer ben je cum laude geslaagd?

  Je bent cum laude geslaagd als je met een gemiddelde van een 8 of hoger slaagt. De precieze eisen per schoolniveau vind je hier.

 •     Is een 5.5 voldoende?

  Ja, alle cijfers boven een 5.5 zijn voldoende.

 •     Wat is de 5.5 regel?

  Gemiddeld moeten alle resultaten van je centraal examen minimaal een 5,5 (voldoende) zijn. Dit wordt de 5,5regel genoemd. Zijn al je eindcijfers dus hoger dan een 6, dan ben je sowieso geslaagd.

 •     Wat kun je met het combinatiecijfer?

  Het combinatiecijfer geeft je de mogelijkheid om lagere cijfers te compenseren met hogere cijfers. Als je bijvoorbeeld een 4 voor economie hebt, dan kan een 8 voor je combinatiecijfer er toch voor zorgen dat je slaagt.

 •     Kun je slagen met een 4 gemiddeld?

  Dit verschilt per niveau. Voor VMBO geldt dat je één 4 als eindcijfer mag halen maar dan moet je een 7 als eindcijfer halen voor één ander vak. De rest van de vakken moeten een 6 of hoger zijn. Voor havo en vwo geldt maar één 4 en de andere eindcijfers een 6 of hoger.

 •     Kun je slagen met een 4 voor wiskunde?

  Op de havo en het vwo geldt de kernvakkenregel. Deze regel houdt in dat je voor de kernvakken (Engels, Nederlands en wiskunde) maximaal één 5 mag halen en de eindcijfers van de andere twee kernvakken moeten minimaal een 6 zijn. Op het vmbo kun je echter wel slagen met een 4 voor wiskunde, mits je ook een 7 of hoger hebt gehaald voor een ander vak en de rest van je cijfers een 6 of hoger zijn.

 •     Kun je slagen met een 5 voor wiskunde?

  Ja, op het VMBO is dit mogelijk. Voor de havo en het vwo geldt echter de ‘kernvakregel’, deze regel houdt in dat je om te slagen hooguit één 5 als eindcijfer mag hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

 •     Hoeveel compensatiepunten levert een 7 op?

  Een 7 levert je 1 compensatiepunt op.