Hoe bereken je je gemiddelde cijfer(s) in je examenjaar?

Misschien vind jij het fijn om te weten welke cijfers je moet halen voor je eindexamen? Of wil je weten met welke cijfers je je eindexamen ingaat? Welke situatie ook van toepassing is, examencijfers berekenen kan soms erg ingewikkeld zijn. Alles wat je moet weten om je examencijfer te berekenen staat daarom in deze blog!

Afbeelding voor Hoe bereken je je gemiddelde cijfer(s) in je examenjaar?

Hoe bereken je je gemiddelde eindexamen cijfer?
Net als bij de schoolexamens is het examencijfer voor alle examens apart. Je haalt dus niet één cijfer voor het gehele eindexamen, maar voor elk vak een bepaald cijfer. Het definitieve eindexamencijfer voor elk vak bestaat uit twee delen. Het gemiddelde van de schoolexamens (SE) en het cijfer van het centraal examen (CE). Voor de meeste vakken geldt dat beide delen voor 50% meetellen. Je kunt je eindcijfer voor elk vak berekenen met de formule:

Eindcijfer = (SE + CE) / 2

Hoe bereken je het gemiddelde SE cijfer?
De laatste twee jaar van de middelbare school (bij VWO de laatste drie jaar), worden er toetsen afgenomen die onderdeel zijn van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor het examenprogramma en heeft voor elk vak onderwerpen gekozen die getoetst moeten worden. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de Syllabus van elk vak. Ongeveer de helft van de onderwerpen uit het examenprogramma wordt getoetst aan de hand van een schoolexamen. Het is de taak van jouw leraar om deze toetsen af te nemen. Het gemiddelde van al je schoolexamens voor een bepaald vak is het SE cijfer. Dit cijfer is gemakkelijk te berekenen. Het kan echter zijn dat je docent een bepaald schoolexamen vaker laat meetellen dan een ander schoolexamen. Dit kun je het best aan je docent vragen. Hieronder vind je een paar voorbeelden die kunnen helpen bij het berekenen van jouw SE gemiddelde.

Cijfers met dezelfde weging
SE gemiddelde = (schoolexamen 1 + 2 + 3 + 4 + etc.) / totaal aantal schoolexamens.

Heb je bijvoorbeeld de volgende cijfers gehaald:

 • Schoolexamen 1: cijfer 3
 • Schoolexamen 2: cijfer 8
 • Schoolexamen 3: cijfer 9
 • Schoolexamen 4: cijfer 5

Dan is je SE gemiddelde:
(3 + 8 + 9 +5) / 4
25/4= 6,25

Cijfers met een procentuele weging:
SE gemiddelde = procent in decimaal × cijfer + procent in decimaal × cijfer + etc.

Heb je bijvoorbeeld de volgende cijfers behaald:

 • Schoolexamen 1: cijfer 3 (10%)
 • Schoolexamen 2: cijfer 8 (15%)
 • Schoolexamen 3: cijfer 9 (45%)
 • Schoolexamen 4: cijfer 5 (30%)

Dan is je SE gemiddelde:
0,10 × 3 + 0,15 × 8 + 0,45 × 9 + 0,3 × 5
0,3 + 1,2 + 4,05 + 1,5 = 7,05

Eindexamen cijfer berekenen
Het berekenen van het schoolexamencijfer was nog redelijk te doen, maar helaas is het berekenen van het eindexamencijfer een stuk lastiger. Na het maken van een centraal eindexamen weet je meestal niet hoeveel punten je hebt behaald en ook niet welke normering er zal gelden. Om toch wat extra zekerheid te krijgen, kun je van tevoren berekenen welk cijfer je minimaal nodig hebt om een voldoende te staan.

Stel je gaat je eindexamen in met een 7,2 . Je kunt dan berekenen, welk cijfer je moet halen voor je centraal eindexamen om een voldoende (5,5) te staan. Je doet dit als volgt:

 • 0,5 × 7,2 = 3,6 (het schoolexamen telt namelijk voor 50% mee)
 • 5,5 – 3,6 = 1,9
 • 1,9 × 2 = 3,8

Je moet in dit geval een 3,8 halen om gemiddeld een voldoende te staan.

Naast het berekenen van je cijfers is het ook belangrijk om te weten dat er een paar vakken zijn die je alleen met een SE afsluit, bijvoorbeeld Lichamelijke Opvoeding. Verder zijn er zijn specifieke regels die bepalen of je daadwerkelijk geslaagd bent. Zo heb je bijvoorbeeld te maken met de kernvak-regel en de 5-gemiddeld regel.

Extra steuntje nodig bij je examens?

Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Ga jij met een diploma op zak de zomer in? Met een examentraining van Lyceo bereidt je je  optimaal voor op jouw school- of eindexamen!

Lees hier meer