Wat kan je verwachten bij een examentraining van Lyceo?

Afbeelding voor Wat kan je verwachten bij een examentraining van Lyceo?

Wat kan je verwachten bij een examentraining van Lyceo?

Wat is een examentraining?

Lyceo geeft examentrainingen voor alle vakken en alle niveaus door het hele land. Wij geven zowel trainingen op middelbare scholen als op eigen filialen. De examentrainingen worden vooral in het weekend en tijdens schoolvakanties gegeven en duren 2 tot 3 dagen.

Verder zorgt Lyceo ervoor dat de examentrainingen meestal in kleine groepjes (gemiddeld 8-10 leerlingen) worden gegeven. Zo is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling!

De examentraining wordt gegeven door studenten die dicht bij de leerlingen staan. Zij brengen informatie op een iets andere manier over, waardoor leerlingen het eventueel beter kunnen begrijpen.

Hoe ziet een examentraining eruit?

Een examentraining wordt verdeeld in blokken, ofwel domeinen, van ongeveer 2 uur. Een domein begint met een theorie uitleg waarin alle theorieën van dat onderwerp worden behandeld. Tijdens deze theorie uitleg worden er verder bijvoorbeeld begrippen, maar ook stappenplannen en ezelsbruggetjes behandeld.

Vervolgens legt de begeleider een voorbeeldopdracht uit aan de hand van een stappenplan. Na deze voorbeeldopdracht doen de leerlingen zelfstandig een nakijkopdracht. Deze opdracht geeft de trainer een goed beeld van de onderwerpen waar de leerlingen moeite mee hebben en geeft de leerlingen zelf een kans om vragen te stellen over die vraag.

Als alle leerlingen deze opdracht af hebben, wordt deze klassikaal besproken. Om het domein af te ronden, maken de leerlingen totaalopdrachten. Deze opdrachten herhalen alle onderwerpen die in dat domein zijn besproken.

Aan het einde van een examentraining, dus op dag 2 of 3, maken de leerlingen een proefexamen. Dit is een examen dat een voorgaand jaar is afgenomen. Tijdens het maken van dit examen bootsen we de omstandigheden van een echt examen na. Zo duurt het proefexamen 3 uur, is er volledige stilte en maken de leerlingen het examen zelfstandig. Na het maken van het examen wordt deze besproken.

Wat is een examenbundel?

Tijdens een examentraining krijgen de leerlingen een examenbundel. In een examenbundel staat de theorie die de leerlingen tijdens de examentraining krijgen en heel veel oefenopdrachten. Zo kunnen de leerlingen thuis verder oefenen met de theorie.

Door de gehele examenbundel staan tips over hoe de leerlingen om kunnen gaan met spanning, stress en onzekerheid.

Tot slot staan er in examenbundels ook examenanalyses. Deze geven aan hoe vaak een vraag over een bepaald onderwerp voorkomt in een eindexamen. Zo weet de leerling welke onderwerpen extra belangrijk zijn.

Is een examentraining effectief?

Volgens het SEO economisch onderzoek is Lyceo examentraining bewezen effectief; gemiddeld scoren leerlingen tot 0,7 punt hoger op het eindexamen. De examentrainers behandelen natuurlijk de stof, maar ze helpen ook met het zelfvertrouwen van de leerlingen. Dit maakt de trainingen extra effectief!

Hoe kan ik nog meer oefenen voor het eindexamen?

Met Lyceo examen oefenen kan er thuis nog meer geoefend worden voor het eindexamen. Dit online platform is ontwikkeld aan de hand van de Leren Leren-methode van de Universiteit van Tilburg. Zij hebben onderzocht dat het herhalen en oefenen van stof heel belangrijk is. In het online platform bevinden zich daarom uitlegvideo’s, theorie uitleg en veel oefenopdrachten waar de leerlingen mee aan de slag kunnen!

Hoe bereid ik me voor op een examentraining?

Om nog meer uit een examentraining te halen, kunnen leerlingen zich van tevoren voorbereiden.

Een goede voorbereiding is het maken van de gratis examencheck van Lyceo. Deze check bestaat uit 10 vragen voor elk vak en wordt gevolgd door een advies. Dit advies beschrijft waar de leerling al goed in is en waar de leerling eventueel nog meer tijd aan kan besteden.

Een andere goede voorbereiding is om een Lyceo Samengevat aan te schaffen. In deze samenvatting staat alle stof voor de schoolexamens en het centrale examen van dat vak.

Wat zijn de voordelen van een Lyceo examentraining?

Lyceo examentrainingen zorgen ervoor dat leerlingen meer grip krijgen op de lesstof en daardoor met meer vertrouwen het eindexamen ingaan. Verder scoren leerlingen gemiddeld 0,9 punt hoger op het eindexamen. Deze examentraining wordt elk weekend en in de schoolvakanties gegeven door het hele land. Wij zijn daarom altijd in de buurt!

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan jij nog wel wat extra hulp gebruiken? Kijk dan eens bij onze examentrainingen. In een 2- of 3-daagse training bereiden we eindexamenkandidaten optimaal voor op de school- en eindexamens. We bieden examentrainingen op vmbo-tl-, havo- en vwo-niveau in alle vakken. En met locaties in heel Nederland zijn we bijna altijd bij jou in de buurt!

Meer informatie over examentraining