Algemene tips

  1. Verwijs naar de bron in het antwoord en leg uit hoe je het antwoord uit de bron hebt afgeleid. Daarnaast is het verstandig om eerst de vraag te lezen en vervolgens de bron te bekijken.
  2. In het eindexamen wordt vaak gevraagd om een oorzaak-gevolgrelatie te beschrijven. Hierbij is het belangrijk om structuur in je antwoord aan te brengen. Vermeld duidelijk wat de oorzaak en wat het gevolg is.
  3. Bij het beantwoorden van een open vraag is het belangrijk om te letten op het puntenaantal. Bij één punt bestaat het antwoord vaak uit één deel. Kan je twee punten behalen, dan bestaat je antwoord vaak uit twee onderdelen. Bedenk bij een open vraag eerst uit welke onderdelen het antwoord moet bestaan en ga vervolgens in de tekst op zoek naar de informatie.

Voorbeeld: Benoem een oorzaak en een gevolg van globalisering. (2p)
Het antwoord bestaat uit twee onderdelen, namelijk een oorzaak en een gevolg.

  1. In het eindexamen worden veel begrippen en theorieën gevraagd. Hierbij kunnen veel ‘makkelijke’ punten worden behaald. Zorg dus dat je de begrippen goed kent!
  2. Op het eindexamen wordt de Atlas zelf niet meer gebruikt. Wel is het handig om de Atlas een paar keer te bekijken, zodat je weet hoe de kaarten en legenda’s eruitzien.