Hoe werken dijken, stuwen en waterkeringen?

Een dijk is een verhoging in de rivier. Er bestaan twee typen dijken: een zomerdijk en een winterdijk. De zomerdijk staat dichterbij de rivier en is lager. In de winter staat het waterpeil hoger, omdat er meer neerslag valt en er minder plantengroei is. Hiervoor is de winterdijk gebouwd.

Stuwen worden gebruikt om het waterpeil in de rivier kunstmatig te beïnvloeden. Wanneer het water te hoog komt, kan de stuw worden geopend. Hierdoor blijft het water bevaarbaar voor de schepen.

Een waterkering wordt gebruikt om stormen tegen te gaan en bestaat uit stuwen en dijken. Hierdoor wordt het waterpeil in de rivieren op peil gehouden.

Dijken, stuwen en waterkeringen worden dus gebruikt om wateroverlast te voorkomen.