Wat is de ITCZ en hoe ontstaat de moessonwind in India?

In de lente en herfst ligt de intertropische convergentiezone (ITCZ) rond de evenaar. Deze zone is een lagedrukgebied en wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid neerslag.

Wind waait altijd van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied (wet van Buys Ballot) en door de draaiing van de aarde buigt de wind af (corioliseffect). Dus vanuit het zuiden stroomt vanaf de dertigste zuiderbreedtegraad een zuidoostelijke passaatwind richting de ITCZ. Ook vanaf de dertigste zuiderbreedtegraad waait een noordoostelijke passaatwind richting de ITCZ.

De ITCZ verschuift, doordat de zon niet altijd loodrecht op de evenaar staat. Hierdoor komt in januari de ITCZ onder de evenaar te liggen en in juli boven de evenaar. Doordat de ITCZ boven de evenaar ligt, stroomt de wind uit het zuiden verder naar het noorden. Hierdoor gaat de wind vanuit het zuiden de evenaar over, waardoor de windrichting verandert (corioliseffect). Dit wordt de zuidwestelijke moessonwind genoemd. De windrichting verandert naar het Indiase subcontinent en de wind waait naar het Himalayagebergte. De warme en vochtige lucht stijgt op tegen het gebergte. De opstijgende wind koelt af en kan daardoor minder vocht bevatten. Hierdoor ontstaat er stuwingsneerslag.