Wat is landdegradatie?

Landdegratie is de achteruitgang van de kwaliteit van land. Landdegratie kan ontstaan door erosie, overstromingen, aardverschuivinden, uitdroging etc. Ook mensen kunnen zorgen voor landdegratie door ontbossing, uitputting, overbeweiding, overbemesting etc.