Algemene tips

  1. Begin met het lezen van de vraag, voordat je de tekst gaat lezen. Hierdoor word je minder afgeleid door de overbodige informatie in de tekst. Lees vervolgens de vraag opnieuw door.
  2. Gebruik zoveel mogelijk de BINAS! Achterin de BINAS kan je in het register belangrijke termen opzoeken.
  3. Bij het beantwoorden van een open vraag is het belangrijk om te letten op het puntenaantal. Bij één punt bestaat het antwoord vaak uit één deel. Kan je twee punten behalen, dan bestaat je antwoord vaak uit twee onderdelen. Bedenk bij een open vraag eerst uit welke onderdelen het antwoord moet bestaan en ga vervolgens in de tekst op zoek naar de informatie.

Voorbeeld. Wat is ongeslachtelijke voortplanting en geslachtelijke voorplanting (2p)

Het antwoord bestaat uit twee onderdelen, namelijk het uitleggen van de term ongeslachtelijke voortplanting en van de term geslachtelijke voortplanting.