Hoe werkt eutrofiëring?

In de BINAS vind je een tabel over de stikstofkringloop (tabel 92-G). Eutrofiëring is een verschijnsel dat voorkomt in de landbouw. In dit proces loopt er stikstof uit naar omliggende rivieren. Stikstof is een belangrijke grondstof voor algen. Door eutrofiëring komt er meer stikstof in de bodem en het water terechtkomt, waardoor er meer algen gaan groeien. Door het toenemen van de algen wordt het zonlicht geblokkeerd en het water troebel, aangezien algen bovenin het water leven. Een gevolg hiervan is dat dieren en planten eerder (af)sterven.