Hoe bereken ik de procentuele stijging of daling van het reële inkomen?

Vb. Er vindt een prijsstijging plaats van 5%. Het nationale inkomen daalt met 5%. Met hoeveel procent daalt of stijgt het reële inkomen?

RIC = NIC/PIC * 100

RIC = 95/105 * 100

RIC = 90,5

90,5 is gelijk aan een daling van 9.5%. Onder 100 is er sprake van een daling. Het reële inkomen daalt dus met 9,5%.