Hoe bereken ik het nominale inkomen?

Het nominale inkomen(NIC) is het inkomen dat je verdient in euro’s. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de inflatie(PIC). Wanneer er wel wordt gerekend met inflatie, wordt er gesproken van het reëel inkomen(RIC). Het reële inkomen geeft de koopkracht aan.

Formule: RIC = NIC/PIC.

Bij het berekenen van het nationale inkomen moet deze formule worden herschreven.

Formule:  NIC = PIC * RIC