Wat is de vergelijking van Fisher?

Uit de vergelijking van Fisher kan worden afgeleid hoe de geldstroom (M * V) in verhouding staat met de goederenstroom (P * T).

M * V = P * T

M = hoeveelheid geld

V = omloopsnelheid

P = prijsniveau

T = aantal transactie