Wat is het welvaartsverlies?

Welvaartsverlies kan ontstaan wanneer de overheid ingrijpt door een maximumprijs in te stellen. Hierdoor ontstaat een vraagoverschot. Dit betekent dat er meer goederen worden gevraagd dan er worden aangeboden. In deze situatie zal een deel van de welvaart verloren gaan.