Wat zijn belangrijke formules voor het eindexamen economie?

Een paar belangrijke formules zijn:

Prijselasticiteit = % verandering van de vraag / % verandering van de prijs

Arbeidsproductiviteit = totale productie in aantallen producten / aantal werknemers

(S-I) + (B-O) = (E- M)

Maar er zijn nog veel meer formules!