Uitleg over de dosisequivalent

Hoe bereken je het dosisequivalent? Toptrainer Bram legt het je uit!

Hoe bereken je het dosisequivalent?

Ik ga de opdracht hier achter mij doen. Dat is best een lange opdracht, dus ik ga hem even rustig lezen:
Bij een onderzoek neemt het hart 5,6∙10^9 β^–deeltjes op. Die deeltjes hebben een energie van 1,3∙10^(-13) J. Verder is er nog gegeven dat het hart een massa heeft van 250 gram en dat die bètadeeltjes een weegfactor, ofwel kwaliteitsfactor, hebben van 1. De opdracht is om het dosisequivalent te berekenen.
We weten dat voor het berekenen van het dosisequivalent eerst de dosis in gray nodig is. Ik kan opzoeken hoe ik die moet bereken aan de hand van de formule in binas: D=E/m
De geabsorbeerde energie weten we nog niet precies, maar de massa is gegeven, namelijk 250 gram. Dat schrijf ik op als 0,250 kg.
De energie kan je berekenen, want er is gegven dat er per deeltje een energie is van 1,3∙10^(-13) J. Ik neem dus die 5,6∙10^9 β^-∙1,3∙10^(-13) J=7,3∙10^(-4) J
Dit kan ik invullen in de formule: D=E/m. Die energie heb ik net berekend en de massa was gegeven. Daarmee kom ik uit op een dosis van 2,9∙10^(-3) Gy. Dat is de dosis in gray, maar nog niet de dosisequivalent, want dat heeft de eenehied sievert (Sv). Om dit om te rekenen heb je nog de weegfactor nodig. De weegfactor is het verschil, want de weegfactor voor bijvoorbeeld alfastraling is veel hoger dan voor bètastraling. Hier is de weegfactor 1, dus de berekening wordt: 2,9∙10^(-3)∙1=2,9∙10^(-3) Sv. Daarmee heb ik dan de dosis equivalent berekend, namelijk 2,9 mSv.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Examentraining natuurkunde volgen?

Met de examentraining natuurkunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining natuurkunde wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens natuurkunde kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina natuurkunde Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.