Uitleg over energiebehoud

Een examentip natuurkunde over energiebehoud: examentrainer Bram legt het uit.

Hoe reken je met energiebehoud?

Hoe leg je nou zo’n vraag uit over energiebehoud? Eigenlijk zitten er altijd dezelfde stapjes in, dus we gaan even kijken naar een voorbeeldje.
Ik heb hier een vogeltje die gaat duiken in het water. Er is een grote golf in de zee, super leuk! Die vogel gaat 30 meter naar beneden duiken en dan is de vraag, hoe kom ik dan aan de snelheid die dit vogeltje heeft?
Om dat te berekenen, kies twee situaties, dus in dit geval de situatie waar de vogel helemaal boven is en de situatie waar de vogel helemaal beneden is. Van deze situaties ga ik bepaalde dingen van opschrijven.
Ik wil weten, welke energie heeft die vogel? Bovenaan heeft hij een hoogte, dus heeft hij een hoogteenergie, ofwel een potentiële energie. Onderaan heeft hij een snelheid, dus daar heeft hij een bewegingsenergie of een kinetische energie.
Die twee kan je in je binas opzoeken en dan kom je op de formule voor de hoogte:

E_h=m∙g∙h

En de formule voor kinestische:

E_K= 1/2∙m∙v^2

De geconbineerde formule wordt dan:

E_h=E_K

We wilden uiteindelijk weten, wat is die snelheid? Die snelheid gaan we eruit halen, dus ik haal de snelheid naar de andere kant; de massa kan ik wegstrepen, want die is aan allebei de kanten hetzelfde en dat halfje kan ik naar de andere kant halen.
Dat halfje komt dan bij de g en de h te staan, dus ik moet delen door 1/2, oftewel ×2.
Er staat dan: v^2=2∙g∙h. Dan wil ik dat kwadraatje nog wegwerken, dus dan staat er: v=√(2∙g∙h)
De g kan je opzoeken in je binas, die is 9,81 en de hoogte is gegeven, dus die kan je invullen. Je komt dan uiteindelijk op de eindsnelheid van de vogel, namelijk 24 m⁄s.

Welke stappen moet je volgen om met energiebehoud te rekenen?

Eigenlijk werken deze stap op alle vragen die over energiebehoud gaan. Je neemt altijd dezelfde stappen, dus je begint met welke energie heb ik aan het begin en welke heb ik aan het eind? Daar vul je de formules van in. Vervolgens kijk je of er dingen wegvallen, want vaak zal bijvoorbeeld de massa wegvallen. Vervolgens kan je de formule omschrijven, je gegevens invullen en dan heb je uiteindelijk je antwoord.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Examentraining natuurkunde volgen?

Met de examentraining natuurkunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining natuurkunde wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens natuurkunde kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina natuurkunde Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.